Kŕmiť či nekŕmiť...


            My sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období.
Tak ako každý rok aj tento nám na školskom dvore pribudli nové kŕmidlá a búdky pre vtáčiky.  Vďačíme za to našim rodičom, ktorí ich doma vyrábajú spolu s deťmi . Využívajú pritom  odpadový materiál, ako  plastové fľaše, viacvrstvové obaly od mlieka a nápojov, drevo, plechovky, prírodný odpad ...a tak máme na školskom dvore množstvo vtákov ako sýkorky, vrabce, brhlíky, maškrtné drozdy, hrdličky...ktoré nám celú zimu vyspevujú.                   
Nechýbala ani nástenná tabula, kde sme spolu s deťmi informovali rodičov aj verejnosť  , ako sa správne  starať o vtáčiky v zime a ako ich aj správne prikrmovať.    
Čo sme sledovali ?
• Viesť deti i rodičov k starostlivosti o živú prírodu a vytvárať k nej pozitívny vzťah
• Ukázať, ako sa dá zmysluplne stráviť  voľný čas s deťmi
• Ako sa dá využiť už použitý a odpadový materiál  
• Priamo pozorovať , poznávať a rozlišovať vtáky   prilietajúce k našim kŕmidlám a búdkam aj v zimnom období.                  

  Materská škola SLNIEČKO                                                                     Anna Hašková

Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...
Kŕmiť či nekŕmiť...