Kŕmiť či nekŕmiť...


            My sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období.
Tak ako každý rok aj tento nám na školskom dvore pribudli nové kŕmidlá a búdky pre vtáčiky.  Vďačíme za to našim rodičom, ktorí ich doma vyrábajú spolu s deťmi . Využívajú pritom  odpadový materiál, ako  plastové fľaše, viacvrstvové obaly od mlieka a nápojov, drevo, plechovky, prírodný odpad ...a tak máme na školskom dvore množstvo vtákov ako sýkorky, vrabce, brhlíky, maškrtné drozdy, hrdličky...ktoré nám celú zimu vyspevujú.                   
Nechýbala ani nástenná tabula, kde sme spolu s deťmi informovali rodičov aj verejnosť  , ako sa správne  starať o vtáčiky v zime a ako ich aj správne prikrmovať.    
Čo sme sledovali ?
• Viesť deti i rodičov k starostlivosti o živú prírodu a vytvárať k nej pozitívny vzťah
• Ukázať, ako sa dá zmysluplne stráviť  voľný čas s deťmi
• Ako sa dá využiť už použitý a odpadový materiál  
• Priamo pozorovať , poznávať a rozlišovať vtáky   prilietajúce k našim kŕmidlám a búdkam aj v zimnom období.                  

  Materská škola SLNIEČKO                                                                     Anna Hašková