Chybová správa

 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 659 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 667 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 675 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 683 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).

Témy

Školy zapojené v programe Zelená škola si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (minimálne dva roky). Ciele, aktivity a vzdelávanie naplánované v environmentálnom akčnom pláne sa budú týkať najmä vybranej prioritnej témy.

K prioritnej téme si je možné pribrať aj vedľajšiu tému či realizovať čiastkové aktivity z iných tém, no škola by si mala predtým zvážiť svoje personálne, časové a finančné možnosti. Je lepšie venovať sa iba jednej téme, no kvalitne a do hĺbky, ako sa snažiť „robiť všetko” a byť potom demotivovaný.

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému. Realizácia programu Zelená škola na konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

Inšpirácie na ciele a aktivity nájdete v jednotlivých témach. Sú to len príklady, bude výborné, ak si vytvoríte svoje vlastné ciele a aktivity šité na mieru podmienkam a potrebám na vašej škole.

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

Voda

Príklady cieľov k téme voda:

 • Znížiť spotrebu vody o 5% do konca roku 2012
 • Zaviesť používanie dažďovej vody na polievanie do mája 2013
 • Znížit spotrebu vody o 2 % do konca školského roka 2010/2011 nainštalovaním perlátorov a využívaním daždovej vody na polievanie
 • Výmena 3 vodovodných batérií a 10 splachovacov za úspornejšie v žiackych WC
 • Zaviesť na škole pitný režim (džbány) do marca 2013
 • Do konca júna 2012 postavit korenovú čističku odpadových vôd

Príklady aktivít k téme voda:

 • pitie vody z vodovodu, deň bez plastových fliaš
 • kontrola kvapkajúcich kohútikov a spotreby vody
 • zabezpečenie funkčných (netečúcich) toaliet
 • umiestnenie flaše s vodou do toaliet na zmenšenie objemu splachovanej vody
 • polievanie daždovou vodou
 • návšteva čisticky odpadových vôd
 • výskumný projekt o koreňovej čisticke odpadových vôd
 • vodný bar a čajovna
 • prechod na čistiace prostriedky s environmentálnym certifikátom
 • monitoring stavu potokov v obci, čistenie a otváranie studničiek
 • adoptovanie/staranie sa o vodný tok
 • zavedenie pitného režimu (džbány s vodou)
 • zákaz predaja energetických nápojov na školách
 • ochutnávky vody, organizácia Dňa vody

Odpad

Príklady cieľov k téme odpad:

 • Zaviesť na chodby, do tried a zborovne funkčný dvojzložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami do júna 2012
 • Vytvorenie kompostoviska do mája 2012
 • Znížiť o 10 % celkové množstvo vyprodukovaného odpadu na škole do júna 2012
 • Zaviesť na škole používanie recyklovaného papiera do júna 2013

Príklady aktivít k téme odpad:

 • ekohliadky
 • tvorba zberných nádob na separovaný odpad (napr. aj z PET fliaš)
 • organizácia Dňa bez odpadov
 • výroba kompostoviska z odpadových materiálov, lavičky z recyklovaného plastu
 • bazár kníh, oblečenia, hračiek, školský antikvariát
 • kampaň Bez plastov (prestať používať plastové obaly na zošity a učebnice, nahradiť papierovými, na zošity žiadne)
 • nakupovanie veľkoobjemových čistiacich prostriedkov/potravín
 • používanie recyklovaného papiera a šmírakov, obojstranná tlač
 • týždeň dobrovoľnej skromnosti
 • zavedenie desiat v školskej jedálni
 • výroba šperkov z odpadového materiálu

Energia

Príklady cieľov k téme energia:

 • Znížiť spotrebu elektrickej energie o 5 % do júna 2013
 • Znížiť spotrebu energie na kúrenie o 5 % do júna 2013
 • Zavedenie 5 pro-energeticky šetriacich aktivít do júna 2012
 • Zorganizovanie 10 info aktivít pre žiakov a verejnosť do júna 2012
 • Zvýšiť informovanosť a vytvárať návyky žiakov k šetreniu s energiou
 • Zvýšiť informovanosť žiakov a verejnosti o využívaní obnoviteľných zdrojov energie
 • Zvýšiť informovanosť priľahlých obcí o možnostiach šetrenia s energiou

Príklady aktivít k téme energia:

 • monitoring spotreby energie (každý mesiac)
 • anketa – ako sa dá ušetrit energia
 • hliadky únikov energie, stand–by hliadky, hliadky na kontrolu vetrania, kúrenia
 • postupná výmena žiaroviek
 • montáž reflexných fólií za radiátory
 • izolácia okien a dverí
 • infostánky, rovesnícke vzdelávanie, informovanie verejnosti a rodičov, zverejnenie spotreby energie školy
 • zhotoviť sklenník z PET fliaš
 • motivačné tabuľky k vypínačom
 • deň bez energie
 • každodenné jednoduché šetrenie – krátke záclony, pokrievky na hrnce, preč nábytok od radiátorov, stand-by režim, regulované kúrenie...
 • 31 tipov ako šetrit energiu – príprava letáku
 • deň bez áut/deň bez počítačov
 • dobrovoľnícky deň – vlož energiu do správnej veci
 • deň záväzkov pre Zem
 • šarkaniáda – ukážka sily veternej energie
 • parenisko – využitie slnečnej energie
 • prežitie noci v škole bez energie

Doprava a ovzdušie

Príklady cieľov k téme doprava a ovdzušie:

 • Vytvorenie krytého stojana na bicykle do konca mája 2012
 • Dosiahnuť, aby 50% detí a rodičov využívalo v mesiacoch apríl – jún 2011 a apríl – jún 2012 iné spôsoby dopravy do MŠ ako automobilovú dopravu
 • Zníženie prašnosti a hluku v areáli školy do konca júna 2013
 • Svojpomocne vybudovať dopravné ihrisko v areáli MŠ do konca augusta 2011 s finančnou podporou rodičovského združenia (RZ)
 • Vybudovanie „bezpečnej“ cesty do školy do konca júna 2013 za pomoci obce

Príklady aktivít k téme doprava a ovzdušie:

 • zákaz vstupu áut do areálu školy
 • výsadba regionálnych drevín od prašnej ulice na zlepšenie kvality ovzdušia
 • deň bez áut
 • na školské výlety len hromadnou dopravou
 • vybudovanie krytého stojana na bicykle
 • prieskum v komunite o spaľovaní odpadu v domácnostiach – následná informačná kampaň
 • rovesnícke vzdelávanie – ako bezpečne do školy

Zelené obstarávanie a úradovanie

Príklady cieľov k téme zelené obstarávanie a úradovanie:

 • Zvýšiť podiel recyklovaného papiera o 50% do júna 2013
 • Výmena 50% neenvironmentálnych čistidiel a toaletných potrieb v škole za certifikované prípravky do júna 2012
 • Zvýšič podiel lokálnych a zdravých potravín v školskej jedálni o 20% do konca mája 2013
 • Zaviesť v školskej jedálni vegetariánske a bio dni aspon 5 krát do mesiaca do konca apríla 2013

Príklady aktivít k téme zelené obstarávanie a úradovanie:

 • centrálny nákup recyklovaných zošitov
 • výroba prírodných mydiel, výroba batikovaných tašiek a tričiek
 • výroba recyklovaného papiera
 • ekodomácnosť – tipy na ekologickú domácnosť
 • pátranie po pôvode potravín a ich zložení
 • návšteva biofarmy
 • ochutnávky bio a zdravých potravín
 • vypestuj si svoje ovocie a zeleninu
 • zdravý deň, deň bez mäsa, deň jabĺk, vodný deň, čajovna
 • zavedenie environmentálneho čistenia na škole
 • organizácia Dňa nenakupovania a Dňa objatí

Zeleň a ochrana prírody

Príklady cieľov a aktivít k téme zeleň a ochrana prírody:

 • vytvoriť prírodnú záhradu navrhnutú podľa princípov permakultúry (bylinné špirály, klúčové dierky, vyvýšené záhony, jazierko)
 • vybudovať dočistovacie jazierko/koreňovú čistiaren
 • v areáli školy vybudovať stavby z vrbového prútia
 • vytvoriť územie chránené školou
 • adopcia zvierat z útulku školou
 • patronát nad chráneným stromom
 • vytvorenie náučnej plochy (interiér, exteriér)
 • vytvorenie ekocentra
 • vybudovanie greenway (zelenej cesty)
 • vybudovanie zelenej strechy
 • vertikálne zazelenanie budovy školy
 • pestovanie vlastnej zeleniny a byliniek
 • vyhlásenie územia chráneného školou
 • sadenie ovocných stromov
 • monitorovanie čiernych skládok a spaľovania odpadu

Potraviny

Príklady cieľov k téme potraviny:

 • Zvýšiť informovanosť a záujem žiakov a ich rodičov o lokálne produkty predávané v našom regióne trinástimi vzdelávacími aktivitami
 • Zvýšiť povedomie žiakov o globálnych problémoch spojených s čokoládou pomocou 7 vzdelávacích aktivít.
 • Znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni o 50 % do konca júna 2017
 • Poukázať na environmentálne a etické problémy živočíšnej výroby prostredníctvom 5 vzdelávacích aktivít a informačnej kampane pre verejnosť.
 • Vymeniť 25 % potravín obsahujúcich palmový oleja v školskom bufete za ich lokálne alternatívy do konca mája 2017
 • Zlepšiť informovanosť školskej komunity a verejnosti o vplyve produkcie potravín na klimatické zmeny.
 • Zvýšiť informovanosť o problémoch produkcie potravín v rozvojových krajinách a fair trade alternatívach prostredníctvom 1 workshopu s odborníkom, 5 aktivít rovesníckeho vzdelávania a verejnej kampane.

Príklady aktivít k téme potraviny:

 • Vypočítať uhlíkovú stopu vybraných potravín a porovnať ju so stopu rovnakých potravín vyprodukovaných lokálne v čase ich sezóny.
 • Napísať spoločný list výrobcom potravín, ktorí používajú palmový olej a žiadať ich, aby pozmenili receptúru.
 • Navštíviť farmárov vo svojom regióne a diskutovať o tom, čo pre nich znamená férová cena za ich produkty.
 • Zorganizovať fair-trade raňajky na škole a porozprávať návštevníkom príbehy o jedle, ktoré budú jesť.
 • Hľadajte staré lokálne odrody ovocia a vysaďte si v školskej záhrade „sezónny chodníček“, na ktorom sa ukáže, ako rôzne odrody napr. jabloní dozrievajú v rôznom čase.
 • Navštíviť farmy s konvenčným a bio chovom zvierat a porovnať ich podmienky.
 • Vytvoriť semienkovú banku z lokálnych odrôd zeleniny a usporiadať výmenný trh.
 • Odvážiť hmotnosť jedla, ktoré sa v školskej jedálni za týždeň vyhodí a diskutovať o možnostiach, ako ho znížiť.
 • Vymyslieť recepty zo zvyškov jedla a spoločne si ich uvarte.
 • Zorganizovať stretnutie s pracovníčkami a pracovníkmi školskej jedálne a diskutovať o možnostiach nákupu lokálnych a sezónnych potravín alebo bezmäsitých dňoch.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?