Materiály

Pre školy zapojené v programe ponúkame tieto metodické a informačné materiály.

Environmentálny audit domácností - Energetické esá
EAP_vzor tabulka_2020
Vtáčí bufet - plagát
Auditové listy pre materské školy - téma Zeleň a ochrana prírody
Inšpiromat - Zeleň a ochrana prírody
Včelí bufet - plagát
Environmentálny audit
Metodická príručka - prílohy
Metodická príručka
Inšpiromat - Energia (revízia 2019)
Inšpiromat - sprievodca témami Zelenej školy

Inšpiratívna príručka zameraná na praktické tipy, environmentálne výučbové programy a príklady dobrej praxe. Inšpiromat vydávame po jednotlivých témach. Momentálne sú vydané časti Zeleň a ochrana prírody, Doprava a ochrana ovzdušia, Zelené obstarávanie a úradovanie a Záhrada, ktorá učí.

Príručka pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola

Praktické informácie pre lepšie zapojenie žiakov do vašich aktivít nájdete v Príručke pre podporu participácie žiakov v programe Zelená škola.

Príručka - Jedlá zmena

Príručka plná zaujímavých informácií vďaka ktorým sa budete pozerať na tému potravín inak. Je plná faktov a otvára témy ako palmový olej, plytvanie potravinami, produkcia mäsa, agrobiodiverzita,sezónnosť a lokálnosť potravín a mnohé iné.

Etická spotreba

Cieľom tejto metodickej príručky je podpora udržateľného života založeného na etických hodnotách prostredníctvom motivácie zmien postojov u jednotlivcov, rodín a komunít. Je určená predovšetkým pre neziskové organizácie, aktivistov, sociálne organizácie, učiteľov a trénerov. Metodická príručka ponúka príklady dobrej praxe zo šiestich európskych krajín, určené pre neformálne ako aj formálne vzdelávanie. Príručka obsahuje aktivity, kampane, podklady pre semináre a iné užitočné nástroje, ktoré podporujú kritické myslenie, argumentáciu a hľadanie eticky a environmentálne vhodných riešení v našom každodennom živote.