Aktuality

Kancelária programu Zelená škola v spolupráci s dm drogerie markt s.r.o. Grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ" .
Máte otázky o tom ako pracovať s 5. krokom programu Zelená škola? Čo vlastne pro-environmentálna výchova znamená?  Zaujíma vás ako vyzerá efektívne informovanie a zapojenie verejnosti v praxi?
Jeden z účastníkov seminára výstižne poznamenal, že motivácia je ako benzín. Pomáha nám ísť na plné obrátky, no niekedy dôjde, a tak je nutné si ju doplniť.
Projekt ElektroOdpad-Dopad vznikol v spolupráci CEEV Živica a spoločnosti SEWA, a.s.  
Odpovede na všetky otázky týkajúce sa programu Zelená škola nájdete v našich metodických 
Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na Druhý regionálny seminár  šk. roku 2017/18, ktorý sa uskutoční: Bratislava

Stránky