Prihlasovanie do záverečného hodnotenia

Pred mesiacom sme sa prehupli do nového polroku a záverečné hodnotenie je už blízko. :) Chcete sa ho zúčastniť? Idete do hodnotenia prvýkrát? V článku nájdete dôležité informácie, kedy a ako sa zaregistrujete a ako bude návšteva prebiehať.


Školy zapojené do programu Zelená škola môžu po splnení podmienok programu za svoju prácu získať ocenenie. To škola dostáva na základe záverečného hodnotenia, o ktoré je potrebné požiadať. Každá škola, ktorá by tento rok chcela ísť do hodnotenia, musí vyplniť registračný formulár (hodnotenie nie je pre školy povinné). 

Čo potrebujem, aby sme sa mohli prihlásiť do hodnotenia?

 • Mať splnené všetky kroky metodiky.
 • Mať schválený environmentálny akčný plán pre dané certifikačné obdobie.

Ak ste si nie istý, či spĺňate kritéria, tento dotazník vám môže pomôcť: http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/zaverecne-hodnotenie/dotaznik

Aké ocenenie môžeme získať?

 • Certifikát a vlajku Zelenej školy - udeľuje sa základe vašej žiadosti.
 • Diplom "Na ceste k Zelenej škole," - udeľuje sa len základe nášho rozhodnutia.

Čo nasleduje po vyplnení žiadosti o záverečné hodnotenie?

 • V priebehu apríla vás osloví hodnotiteľ, aby ste si dohodli termín návštevy. Ak sa tak náhodou neudeje, dajte nám, prosím, vedieť.
 • Od 22. apríla do 7. júna budú prebiehať záverečné návštevy v zložení 2 nezávislých hodnotiteľov.
 • 15. júna bude stretnutie Rady Zelenej školy, na ktorej sa stretnú všetci hodnotitelia a spoločne sa rozhodnú o výsledku hodnotenia na každej škole.
 • Do 22. júna príde každej škole mailom výsledok hodnotenia.
 • V októbri sa uskutoční slávnostná certifikácia škôl, ktoré získali ocenenia.

Ako návšteva prebieha?
Po dohode so školou prídu 2 nezávislí hodnotielia. Jeden hodnotiteľ bude diskutovať s kolégiom - členovia mu ukážu školu, nástenky, pochvália sa ako sa im darilo a druhý hodnotiteľ bude sedieť s p. koordinátorom/kou a vedením školy. O návšteve teda informujte celú školu.

Povinné podklady na návšteve:

 • menný zoznam členov kolégia,
 • vypracované auditové listy v prioritnej téme,
 • schválený environmentálny akčný plán s vyplneným monitoringom. 

Nepovinné podklady:

 • fotografie z priebehu vášho certifikačného obdobia.

Prihlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 31. marca 2019.
Viac informácií a registračný formulár nájdete na http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/zaverecne-hodnotenie