Projekty

Program Zelená škola bol v minulosti z väčšiny financovaný a organizačne zabezpečený prostredníctvom viacerých projektov, ktoré boli úspešné v grantových kolách rôznych nadácií. V tejto časti nájdete o nich viac informácií.

Zrealizované projekty:

1. Zelené školy

2. Eco-Schools – environmentálny manažment so zapojením žiakov

3. Budovanie kapacít a podpora participácie v oblasti environmentálnej výchovy

Ak sa Vám aktivity programu Zelená škola páčia a radi by ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k ich realizácii alebo finančnej stabilite a nezávislosti, kontaktujte prosím programového manažéra na e-maily: planicka@zivica.sk alebo čísle 0915 331 949.