Projekty

Program Zelená škola bol v minulosti z väčšiny financovaný a organizačne zabezpečený prostredníctvom viacerých projektov, ktoré boli úspešné v grantových kolách rôznych nadácií. V tejto časti nájdete o nich viac informácií.

Zrealizované projekty:

1. Zelené školy

2. Eco-Schools – environmentálny manažment so zapojením žiakov

3. Budovanie kapacít a podpora participácie v oblasti environmentálnej výchovy