O programe

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Na ceste k zmene

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Školám poskytujeme:

 • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
 • metodické a informačné materiály
 • profesionálnych osobných konzultantov,  
 • výmena skúseností s inými školami,
 • informačnú podporu.

Ocenenie práce

Vážime si školy, ktoré sa menia. Pri oceňovaní škôl zohľadňujeme mieru zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizáciu kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov. Každá škola je pre nás jedinečná a každú hodnotíme individuálne. Vyjadrením nášho ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools.

Organizácia programu

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2013/2014 je do neho zapojených 271 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava.

 

Čo na to učitelia?

Svoje postoje k programu vyjadrili aj účastníci jedného so vzdelávacích seminárov v úvahách na tému „Čo mi dala/vzala Zelená škola“. 

A čo im dala? Zelená škola:

 • ...mi dala možnosť zmeniť zmýšľanie detí a ukázať im cestu ako napredovať k cieľu aj napriek prekážkam.
 • ...pre mňa to nie je program. Je to životný štýl školy. Pričom je voliteľný.
 • ...dala mi iný pohľad na svet, na prírodu a jej zdroje. Napĺňa ma vedomie, že si vďaka mne túto skutočnosť začínajú uvedomovať aj žiaci.

A čo im vzala?

 • ...ak mi niečo vzala, tak len pár hodín života strávených v kruhu detí. Tieto momenty mi však dali do života veľa príjemných spomienok. 
 • ...vzala mi pokojný spánok. Lebo počas noci rozmýšľam, čo by sme ešte mohli spraviť a ako by sme to urobili - dodáva jedna z učiteliek.

Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene. Zmene, ktorú je vidieť a cítiť. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

Komentáre