Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Na ceste k zmene

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Školám poskytujeme:

  • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
  • metodické a informačné materiály,
  • profesionálny konzultačný servis,
  • výmenu skúseností s inými školami,
  • informačnú podporu.
 

321 škôl

zapojených na Slovensku
 

6 100 učiteľov

meniacich svoju školu
 

60 000 žiakov

aktívnych na Slovensku

7 krokov Zelenej školy

Kolégium
Zelenej školy

Získaj priateľov

 

environmentálny
akčný plán

Zoraď nápady

 

Pro-environmentálna
výučba

Zaujmi ostatných

 

Eko-kódex

Zakresli hodnoty

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 

Environmentálny
audit školy

Zisti stav

 

Monitoring
a hodnotenie

Zhodnoť akcie

 

Informovanie
a zapojenie komunity

Zaktivizuj okolie

 
Generálny partner programu
"Zelená škola je v kombinácii so Živicou zárukou, že nepôjde len o vzdelávanie, ale aj o výchovu – ku slušnosti, poctivosti, pracovitosti a pokore. Aj preto sme hrdým dlhoročným partnerom."
Peter Bednár, správca nadácie ZSE
Partner programu
"Zodpovední, tvoriví, angažovaní. Je šťastím mať takýchto zákazníkov aj zamestnancov. Preto podporujeme tento program, aby ich bolo na Slovensku čo najviac.."
Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt Slovensko
Partner programu
"Záleží nám na komplexnom vzdelávaní detí v našej krajine, rozvoji ich tvorivého a kritického myslenia. Program má významný záber aj v oblasti učenia k zodpovednosti za svoje skutky."
Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne