7 krokov Zelenej školy

Kolégium
Zelenej školy

Získaj priateľov

 

environmentálny
akčný plán

Zoraď nápady

 

Pro-environmentálna
výučba

Zaujmi ostatných

 

Eko-kódex

Zakresli hodnoty

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 

Environmentálny
audit školy

Zisti stav

 

Monitoring
a hodnotenie

Zhodnoť akcie

 

Informovanie
a zapojenie komunity

Zaktivizuj okolie

 

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Na ceste k zmene

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Školám ponúkame jedinečnú metodiku 7 krokov. Táto sprevádza programom systematicky a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Školám poskytujeme:

  • inšpiratívne a zážitkové workshopy,
  • metodické a informačné materiály,
  • profesionálny konzultačný servis,
  • výmenu skúseností s inými školami,
  • informačnú podporu.
 

309 škôl

zapojených na Slovensku
 

9 000 učiteľov

meniacich svoju školu
 

30 000 žiakov

aktívnych na Slovensku
Generálny partner programu
"Zelená škola je v kombinácii so Živicou zárukou, že nepôjde len o vzdelávanie,
ale aj o výchovu – ku slušnosti, poctivosti, pracovitosti a pokore. Aj preto sme hrdým dlhoročným partnerom."
Peter Bednár, správca nadácie ZSE
Partner programu
"Záleží nám na komplexnom vzdelávaní detí v našej krajine, rozvoji ich tvorivého a kritického myslenia. Program má významný záber aj v oblasti učenia k zodpovednosti za svoje skutky."
Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne