Správa s upozornením

Ďakujeme za Váš záujem. Prihlasovanie do ročníka 2020/2021 bolo už uzatvorené.

Registrovať sa je možné od 22. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

Pred tým, ako sa zaregistrujete do programu Zelená škola, vás prosíme o dôkladné prečítanie si aktualizovaných pravidiel, vďaka čomu získate prehľad o podmienkach práce v programe. Registráciou do programu vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami.

Každá škola sa registruje samostatne uvedením svojho EduID (ide o jedinečný kód školy, ktorý jej bol pridelený z Centrálneho registra škôl). Týka sa to aj prípadov, kedy do programu vstupujú spojené školy, združené školy ap. (napr. ak v programe plánuje pracovať základná škola s materskou školou, zaregistruje sa zvlášť základná škola a zvlášť materská škola) - viac informácií nájdete v pravidlách programu.

Účasť v programe Zelená škola
Údaje školy
Osoba zodpovedná za vyplnenie registračného formulára
Typ a druh školy
Fakturačné údaje
Uveďte fakturačné údaje organizácie, na ktorú vystavíme faktúru za registráciu.
Riaditeľ/ka školy
Koordinátor/ka Zelenej školy
Táto otázka je určená školám, ktoré pracovali v programe v školskom roku 2019/2020.
Spolupracovník/spolupracovníčka koordinátora/koordinátorky Zelenej školy
Táto otázka je určená novým školám, ktoré sa prihlasujú do programu prvýkrát.
 Registračný poplatok je nasledovný: Školy, ktoré sa v programe neboli zapojené tento školský rok, platia registračný poplatok 80 € + 0,10 € x počet žiakov školy v školskom roku 2019/20. Školy, ktoré sú do programu zapojené tento školský rok, platia registračný poplatok 60 € + 0,10 € x počet žiakov školy v školskom roku 2019/20.

Po odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy zaslaná správa potvrdzujúca vašu registráciu do programu.
Elektronická faktúra bude zaslaná do 7 pracovných dní na e-mail koordinátora/koordinátorky Zelenej školy. V prípade, že si želáte faktúru zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju v poznámke alebo napíšte na rabelyova@zivica.sk. Originál faktúry nezasielame automaticky, v prípade potreby si ho môžete vyžiadať na adrese rabelyova@zivica.sk.

V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené.

Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0917 353 532 alebo rabelyova@zivica.sk.