Dobrodružná cesta zdravých potravín – metodická príručka s pracovnými listami

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu zdravých potravín. Odkiaľ sú naše potraviny? Koľko k nám cestovali? Kde a ako sa pestovali? Ako sa chovali zvieratá? Čo jeme? Čo pijeme? Čo všetko je v potravinách pridané, aby dlho vydržali a boli „čerstvé“, lákavé, pestrofarebné?

 

Metodická príručka k téme „potraviny“ prináša okrem popisu výukových programov, pracovných listov, receptov aj „ťaháky“ pre učiteľa :O). Projekt „Dobrodružná cesta zdravých potravín“ sa realizoval vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy rozvojového projektu Enviroprojekt 2012 pre uplatňovanie prierezovej témy Environmentálna výchova v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 11. 3. 2013 na metodickú príručku odporúčaciu doložku a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy.

Celú metodickú príručku spolu s prílohami si môžete stiahnuť TU.

Autorky:

Ivanka Kopálová - učiteľka Základnej školy Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici

Zuzana Gallayová – odborná asistentka na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene