Aktivity programu

Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené do programu patrí:

Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica každoročne pozývajú školy, ktoré uspeli v programe Zelená škola, na slávnostnú certifikáciu, kde im je odovzdaný diplom Na ceste k Zelenej škole alebo certifikát a vlajka Zelenej školy. Posledná certifikácia sa uskutočnila 9. októbra 2019 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave. Ocenenie získalo 99 škôl.

Dni Zelených škôl

 • Chceli by ste spropagovať svoju školu?
 • Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia?
 • Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie?

Vyjdite zo školských brán a zdieľajte svoje skúsenosti s rodičmi, obyvateľmi svojich miest a obcí. Prejdite od informovania o problémoch životného prostredia k inšpiráciám, k zdieľaniu skúseností a k praktickým krokom.

Pripojte sa k sieti Zelených škôl, ktoré v období 15. 4. – 24. 4. 2020 zrealizujú Dni Zelených škôl.

Aké aktivity v Dňoch Zelených škôl 2020 realizovať? 

1. Záväzok pre Zem - konkrétne opatrenie znižujúce ekologickú stopu školy, pričom môže ísť:

 • o aktivitu (jednodňovú, viacdňovú), ktorú máte v environmentálnom akčnom pláne a symbolicky ju zrealizujete počas Dní Zelených škôl (napr. nahradenie škatuľkových džúsikov pitným režimom s džbánmi a pohármi, jedálny lístok zostavený zo sezónnych potravín a s čo najnižšími potravinovými míľami, nektarodajná výsadba v areáli školy, náhrada agresívnych čistiacich prostriedkov ekologickými a pod.),
 • o inú aktivitu, súvisiacu s vašou prioritnou témou.

Pri voľbe záväzku je dôležité:

 • zvoliť ho po diskusii so žiakmi, kolegami (nie direktívne, ale participatívne),
 • okrem priameho uskutočnenia záväzku súbežne realizovať vzdelávacie a informačné aktivity (aby žiaci, rodičia, zamestnanci vedeli, prečo opatrenie realizujete, čo je problém a ako záväzkom prispejete k jeho riešeniu)
 • pomenovanie východiskového stavu (napr. denne vyprodukujeme xy kg odpadu z jednorazových obalov, po realizácii záväzku ho znížime o xy %),
 • pokračovať v nastolených opatreniach aj po ukončení Dní Zelených škôl (aby nešlo o jednorazovú aktivitu).

2. Za bránu školy – cielená spolupráca Zelených škôl s miestnou samosprávou, a to buď:

 • zdieľajte skúsenosti, čo a ako sa vám podarilo na škole zmeniť vo vybranej téme/témach s obyvateľmi obce/mesta, starostom/primátorom,
 • zmapujte vybraný problém v okolí školy (napr. nebezpečné úseky pri pešej ceste do školy, výsledky mapovania čiernych skládok a žiadosť o ich odstránenie a pod.),
 • stretnite sa so starostom, primátorom alebo pracovníkmi mestského/obecného úradu (odbor školstva, životného prostredia), predložte im výsledky mapovania a návrhy riešení,
 • pozvite miestne médiá,

alebo:

 • pýtajte sa, aké kroky v danej oblasti (napr. odpady, zelené úradovanie, potraviny) robí mesto, obec,
 • navrhnite spoluprácu – žiaci môžu zistiť na obecnom/mestskom úrade aktuálny stav hospodárenia s odpadmi, vodou, energiami, pôvodu potravín, zeleného úradovania a pod. a navrhnúť starostovi/primátorovi/pracovníkom úradu opatrenia, ktoré sa vám osvedčili.

Odmeny:

Program Zelená škola nie je súťaž. Pre Zelené školy je každý deň malým Dňom Zeme, pretože systematicky menia spôsob výučby, realizujú konkrétne opatrenia, preberajú zodpovednosť, participujú. Budeme rady, ak sa zapojí do zelenoškolských Dní Zeme čo najväčší počet škôl, aby sme spolu s nimi inšpirovali ďalšie školy, obce, mestá.

Všetky zapojené školy a inšpirácie z nich zverejníme na FB Zelena Škola a www.zelenaskola.sk.

3 najakčnejšie materské, nepolnoorganizované alebo špeciálne základné školy získajú:

 • balíček metodických materiálov k realizácii environmentálnej výchovy,
 • odpustenie registračného poplatku v programe Zelená škola na školský rok 2020/2021.

3 najakčnejšie kolégiá zo základných a stredných škôl získajú:

 • zážitkovo-vzdelávací kurz 22. – 24. 6. 2020 vo Vzdelávacom centre na Zaježovej (so zabezpečením ubytovania, stravy, materiálov pre 7 členov kolégia/školu),
 • odpustenie registračného poplatku v programe Zelená škola na školský rok 2020/2021.

Najinšpiratívnejšie realizované záväzky pre Zem a najaktívnejšie školy v spolupráci so samosprávou spropagujeme v médiách, aby sme ich zmenami  inšpirovali verejnosť.

Podmienky a postup:

 • do 31. marca 2020: zaregistrujte sa do Dní Zelených škôl TU
 • 15. 4. – 24. 4. 2020: zrealizujte záväzok pre Zem aj aktivitu Za bránu školy
 • do 15. 5. 2020: vyplňte správu o realizácii vašich aktivít prostredníctvom formulára, ktorý zaregistrovaným školám pošleme 31. 3. 2020
 • počas organizácie aktivít dodržiavajte environmentálne štandardy (minimalizácia odpadu, nepoužitie jednorazového riadu na akcii a pod.) 
 • informácie o realizácii aktivít zverejnite na webe vašej školy, obce/mesta, FB a pod. alebo zverejnite 1 článok v miestnych alebo regionálnych médiách (kto, kedy, kde, čo, prečo, ako realizoval a koľko ľudí sa zúčastnilo); vo svojich príspevkoch použite vetu: Akcia sa uskutočnila v rámci programu Zelená škola.
Podrobné informácie k Dňom Zelených škôl nájdete TU.
 
 
Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr 1. júna 2020.
Na vaše prípadné otázky odpovieme na e-maile gallayova@zivica.sk
alebo tel. č.: 0918 925 216