Správa s upozornením

Prihlasovanie už bolo uzavreté. Kontaktujte svoju koordinátorku.
Škola
Jednoznačný číselný identifikátor, ktorý bol vašej škole pridelený ministerstvom školstva (získate od vedenia školy alebo tu: https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/catalogue/).
Názov, ktorý bude napísaný na certifikáte
Uveďte adresu (školskej) webovej stránky, na ktorej nájdeme informácie o programe Zelená škola. Ak ste nejaké informácie umiestňovali na facebook, uveďte aj túto stránku.
Uveďte titul pred menom
Uveďte titul za menom
Uveďte titul pred menom
Koordinátor/ka bude kontaktovaný/á za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy.
Koordinátor/ka bude kontaktovaný/á za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy.
Uveďte titul pred menom
Uveďte v tvare: 00421905XXXXXX
Uveďte stav ku dňu podania žiadosti.
Zriaďovateľ školy
Povinná príloha
Uveďte dátum, kedy EAP písomne schválila kancelária Zelenej školy.
K žiadosti o záverečné hodnotenie vás žiadame priložiť kanceláriou Zelenej školy schválený EAP vašej školy s vyplneným monitoringom už zrealizovaných aktivít.
Subory musia mať menej ako 20 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.

Po úspešnom odoslaní tejto žiadosti o hodnotenie bude na e-mail uvedený v časti „E-mail koordinátora/-ky Zelenej školy“ do 48 hodín zaslaný e-mail potvrdzujúci, že vaša žiadosť bola prijatá.

V prípade, že tento e-mail nedostanete, vašu žiadosť sme pravdepodobne nedostali. Opakujte, prosím, vyplnenie tohto formulára, resp. nás včas kontaktujte na:  0948 260 527 alebo rabelyova@zivica.sk.

Po odoslaní žiadosti vás v priebehu apríla skontaktuje hodnotiteľ/ka, s ktorým/s ktorou si dohodnete konkrétny termín vášho hodnotenia.

Pred hodnotiacou návštevou si nezabudnite prejsť Priebeh hodnotiacej návštevy, aby ste mali pripravené všetky potrebné dokumenty.