"Dni zelených škôl" aj tento rok prebehli úspešne. Zapojilo sa do nich 34 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov venovali množstvo energie environmentálnym vzdelávacím aktivitám, patrí naše veľké uznanie. Na základe záverečných správ, ktoré nám boli zaslané, sme vybrali 6 inšpiratívnych škôl, ktoré od nás získavajú odmenu v podobe odpustenia registračného poplatku programu Zelená škola pre ročník 2018/2019.

SÚ TO:

Základná škola s materskou školou, I. Madácha 3, Dolná Strehová

Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188

Moravany nad Váhom Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov

Materská škola, Kriváň 597, Kriváň

Materská škola Lienka, SNP 9, Želiezovce

 

Gratulujeme víťazom.

 

Obrazok-clanok-titulka: