Aktuality a pozvánky

Aký je rozdiel medzi vtáčou búdkou a kŕmidlom?

Na mnohých školách je populárne používanie vtáčích búdok a kŕmidiel pre vtáky. Hneď na úvod však treba poznamenať, že sa občas možno stretnúť so zámenou týchto pojmov – žiaci sú nadšení, že majú v školskom areáli množstvo „búdok pre vtáky“ a pritom sa jedná prevažne o kŕmidlá, nie búdky.

Stránky