Aktuality a pozvánky

Semináre pre školy o praktickej envirovýchove a interaktívnom vzdelávaní

  • Chcete vedieť ako vyzerá najväčší ekoprogram Zelená škola na Slovensku v praxi?

  • Ako aplikovať praktickú environmentálnu výchovu do vyučovania?

  • Chcete vediet, ako spolupracovať so žiakmi a kolegami na zmene vašej školy?

  • Ako interaktívne vzdelávať žiakov a verejnosť?

 

Pomôžte, aby naše Vzdelávacie centrum v Zaježovej nevyschlo

Prispejte na vrt studne

Ocitli sme sa v situácii, keď nám začal v letnom období vyschýnať zdroj pitnej vody, z ktorého sme dlhé roky čerpali vodu.  Museli sme potom nosiť stovky litrov pitnej vody z druhého prameňa v bareloch na vozíku, aby semináre v centre mohli nerušene bežať ďalej. 

Stránky