Aktuality a pozvánky

Výučbové programy účastníkov vzdelávania v šk. roku 2014/15

V prílohe tohto článku vám prinášame environmentálne výučbové programy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu" v školskom roku 2014/2015.

Zelené školy na Deň Zeme búrali mýty. Ktoré školy sme ocenili?

... či kompost smrdí, či slnko dokáže upiecť volské oko, alebo  či je recyklácia najdôležitejším krokom ako sa vysporiadať s odpadom. Tak to všetko ste mohli zistiť na aktivitách škôl v rámci Dní zelených škôl, ktoré sa uskutočnili 20. - 27. apríla 2014, a na ktorých sa zúčastnilo viac ako 19 000 žiakov, učiteľov, rodičov a susedov zo 84 škôl.

Stránky