Aktuality a pozvánky

Hľadá sa Živel!

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú po prvýkrát šancu dostať ocenenie nazvané Živel.

Môže Zelená škola vyhrať „Ekohru“?

Po celom Slovensku školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola už skoro 9 rokov realizujú praktickú environmentálnu výchovu. V prostredí školy žiaci, učitelia, zamestnanci školy aj rodičia hodnotia vplyv jej dennej prevádzky na životné prostredie, navrhujú a realizujú konkrétne opatrenia, ktoré s prepojením na vyučovanie vedú k zodpovednému správaniu v každodennom živote – voči prírode, ľuďom i sebe samému. Jednou z tém, ktorým sa školy v rámci svojich aktív venujú je aj téma odpad.

Rozhodnite, ktorým projektom pomôžeme vyrásť

S cieľom podporiť najlepšie praktické aktivity škôl s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia vyhlasuje Živica s finančnou podporou IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava od šk. roku 2011/12 každoročne grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ".

Súťaž pre študentov o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie

Od 18. novembra 2013 do 12. mája 2014 sa študenti stredných a vysokých škôl môžu zapojiť do súťaže, ktorú vyhlásili Priatelia Zeme - SPZ, o najlepší filmový reklamný šot na tému kompostovanie. Tento šot má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu.

Fotoreportáž z druhých regionálnych seminárov

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z druhých regionálnych seminárov programu Zelená škola v šk. roku 2013/2014. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a inšpiratívne stretnutie.
 

Získali sme Zlatého mravca

Výučbový softvér o odpadoch pre interaktívne tabule ocenila odborná komisia 1. cenou. Na Slovensku ho používa už viac ako 500 škôl.
„Softvér je dôkazom úspešnej spolupráce neziskového a súkromného sektora v rámci environmentálnej osvety,“ reagoval na ocenenie Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a. s.

Fotoreportáž z kurzu inovačného kontinuálneho vzdelávania

  V dňoch 5. - 7. novembra sa vo Vzdelávacom centre Zaježová uskutočnil prvý, z dvoch trojdňových kurzov, ktoré prebiehajú v rámci akreditovaného inovačného vzdelávania. Ako kurz vyzeral vám priblížime aspoň prostredníctvom fotografií.