Aktuality a pozvánky

Zelené školy na Deň Zeme búrali mýty. Ktoré školy sme ocenili?

... či kompost smrdí, či slnko dokáže upiecť volské oko, alebo  či je recyklácia najdôležitejším krokom ako sa vysporiadať s odpadom. Tak to všetko ste mohli zistiť na aktivitách škôl v rámci Dní zelených škôl, ktoré sa uskutočnili 20. - 27. apríla 2014, a na ktorých sa zúčastnilo viac ako 19 000 žiakov, učiteľov, rodičov a susedov zo 84 škôl.

Pilotné školy v projekte Jedlá zmena (Jedzte zodpovedne!)

Projekt Jedzte zodpovedne naberá na obrátkach. Prichádzame s novým názvom - Jedlá zmena, ktorý hovorí nielen o zmene nášho jedla, ale aj o zmene nášho pohľadu na jedlo.

Zároveň prinášame zoznam desiatich pilotných škôl, ktoré budú v školskom roku 2015/2016 do projektu Jedlá zmena zapojené:

Minister školstva prebral záštitu nad cenou Živel

Minister školstva Juraj Draxler prevzal záštitu nad druhým ročníkom Ceny za environmentálnu výchovu Živel.

Veľmi si vážim a oceňujem Vaše úsilie podporiť výnimočné aktivity a nové prístupy nielen žiakov, ale aj pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl k rozvíjaniu environmentálneho správania, uviedol minister v liste adresovanom Živici.

Stránky