Aktuality a pozvánky

Záverečné hodnotenie je spustené, registrujte sa do 31.3.

Registrácia do záverečného hodnotenia v školskom roku 2015/2016 bola spustená 1.3..

Školy, ktoré sa chcú v tomto školskom roku zúčastniť záverečného hodnotenia s cieľom získať diplom Na ceste k Zelenej škole alebo certifikát a vlajku Zelená škola, sa môžu do záverečného hodnotenia registrovať do 31. marca.

Skúsenosti z praxe: Ako na škole rozbehnúť program Zelená škola

Byť účastný v programe  Zelená škola je dar, ktorý vnáša do života ľudí možnosť zažiť čarovné chvíle v kruhu školskej komunity, ponúkať kolegom z iných škôl motiváciu v podobe dobrých rád a osvedčených postupov, cítiť spolupatričnosť konzultantov a ich nikdy nekončiacu ochotu pomáhať školám.

Stránky