Opäť tu máme čas záverečného hodnotenia, kedy spoločne vyhodnocujeme vaše úspechy v programe Zelená škola.
Na mnohých školách je populárne používanie vtáčích búdok a kŕmidiel pre vtáky.
Pozývame Vás na tretie regionálne semináre programu Zelená škola v šk. roku 2014/2015. Viete :
Envirovýchova nie je len zber odpadkov alebo sadenie stromov. Envirovýchova sú aj aktivity, ktoré môžu vašu školu a ľudí v nej zmeniť. Prečítajte si viac v článku z Dobrej školy.  
Pozývame vás na pobyt pre rodiny s deťmi - SRDCE RODINY naše 13-te komnaty v termíne 28.2. - 3.3. do nášho centra.
Hlasovanie za najlepšie projekty grantového kola "Pomáhame vyrásť IV." je ukončené.
Na Slávnostnej certifikácii v októbri 2014 sme sa rozhodli, že by bolo skvelé mať vlastnú hymnu programu Zelená škola. Chceli sme tak prepojiť všetky školy zapojené v programe prostredníctvom jednej pesničky. Po intenzívnej 3-mesačnej práci sa nám to nakoniec podarilo.
Aj v školskom roku 2014/2015 sa mohli školy zapojiť do štvrtého kola grantovej výzvy Pomávame vyrásť, s podtitulom „Staň sa expertom na šetrenie“. Hlavnou témou grantovej výzvy boli opatrenia zamerané na šetrenia energiami, vodou a odpadom. 
Ak sa chcete v tomto školskom roku zúčastniť záverečného hodnotenia s cieľom získať diplom alebo certifkát, nezabudnite, že do hodnotenia sa môžu registrovať iba školy so schváleným Environmentálnym akčným plánom (EAP).
Hady, hlodavce, hmyz, semená burín v komposte? Poradíme vám ako na to.

Stránky

Den Zeme - Deň zelených škôl
Na našej škole je už tretím rokom environmentálna výchova zaradená do vyučovania ako samostatný predmet. Majú ho žiaci šiesteho ročníka. Na "ENV" sa zaujímavou formou dozvedajú o rôznych ekologických dňoch, robia projekty, rozprávajú sa o témach k ochrane prírody, vyrábajú recyklovaný papier, učia sa ako správne triediť odpad, vyrábajú peňaženky z tetrapakov, čistia okolie školy,....
 Eko- kódex našej materskej školy bol vytvorený v apríli 2012. Vytvorili ho deti, pedagogické zamestnankyne a rodič. Je umiestnený vo vstupnej časti pavilónu C nad vývesnou tabuľou s informáciami o programe ZŠ. Zásady Eko-kódexu: 1. Zbieram papier a triedim odpad.
Dňa 2. mája 2012 sa žiaci 7. B triedy a dve žiačky z 9. B triedy ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  zúčastnili besedy o solárnej energii a jej využití v našej škole. Besedou sme odštartovali Európske solárne dni, ktoré sa na Slovensku konajú po druhýkrát od 1. do 15. mája.
Každoročne si 22. marec pripomíname Svetový deň vody . Po prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín.
...a Zelené školy boli pri tom :-)
I tento krát naša Materská škola na ulici Hollého 3 v Hlohovci ani na okamih nezaváhala, a pre deti sme pripravili zaujímavý projekt Modrá Planéta, ktorým sme si pripomenuli významný deň – Deň Zeme.
Na Deň Zeme sme sa pripravovali celý týždeň. Deti spolu s rodičmi vyrobili rôzne hračky z odpadového materiálu, ktoré priniesli do MŠ.Učiteľky prostredníctvom prezentácií a edukačných aktivít oboznamovali deti s potrebou triedenia odpadu a ochranou životného prostredia.  V  piatok 20.4.
Každý človek by sa mal snažiť svojím konaním prispieť k zdravej a čistej planéte. Len zodpovedný prístup každého z nás pomôže naplniť tento cieľ.
Od roku 1970 je 22. apríl Svetovým dňom Zeme. V ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa aktivity, zamerané v prospech našej planéty, rozšírili na celý týždeň už IV. ročníkom TÝŽDŇA PRE ZEM.

Stránky

Uprostřed druhé pětiletky třetího tisíciletí má lidstvo k dispozici všechny rekvizity z vědeckofantastických románů s výjimkou stroje času, elixíru nesmrtelnosti a dopravního prostředku rychlejšího než světlo.
Ak hľadáte inšpiráciu pre aktivity v materskej škôlke, možno vás zaujme fotoprezentácia zelenej škôlky v Detve .
V školskom roku 2008/2009 sme sa zapojili do environmentálneho projektu s názvom „Zelená škola“. Tento projekt certifikácie je súčasťou celosvetového programu EcoScools a riadiacim orgánom je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie.
V našej škole sme sa pridali do celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu. Počas týždňa sme organizovali veľa zaujímavých akcií, ktoré mali prebudiť chuť a snahu detí, aby sa začali zaujímať o svoje okolie.
Motto: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nezrodí v našich srdcích.“
V deň, keď som navštívila materskú školu M.R. Štefánika v Detve, bolo poriadne upršané počasie.
Ponúkame Vám 2 prezentácie aktivít súkromnej základnej školy v Novej Dubnici:
... aj to mi dokázala návšteva Materskej školy na Makarenkovej ulici 814/28 v Partizánskom. Táto Materská škola je už 5 rok zapojená do programu Zelená škola, ktorá podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl.
Základná škola s materskou školou Liptovská Lúžna sa nachádza v malebnom prostredí Nízkych Tatier pod masívom Prašivej.
Prezentácia aktivít gymnázia A. Einsteina v Bratislave.

Stránky

Titulka