Občianske združenie TATRY prostredníctvom 2 % darovaných občanmi a uvedomelými firmami tejto krajiny v rámci dlhodobej kampane „TOKY NIE SÚ STOKY!“ zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a zdrojom vyhlasuje celoslovenskú súťaž kolektívov základných a stredných škôl
46 slovenských škôl má právo nosiť medzinárodný titul „Zelená škola“  
Celoslovenský projekt Zelená škola vstupuje v poradí už do 3. roku existencie – spolu sa v predchádzajúcich ročníkoch zúčastnilo 108 škôl a z nich 85 bolo úspešných – teda získali medzinárodne platný a uznávaný certifikát Zelená škola a právo vyvesiť vlajku Zelená škola/EcoSchool. Pre školský rok 2006/2007 vyhlasuje SEVO Špirála 2. riadny ročník projektu Zelená škola.  
Štátna ochrana prírody organizuje na Slovensku mapovanie vzácnych motýľov – modráčikov rodu Maculinea. Zúčastniť sa môže každý, kto v prírode modráčikov spozoruje a oznámi ich pozorovanie na mapovacej karte najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody.   Z letáčika vydaného k mapovaniu skrátene prepisujeme:  
ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.
Adresár zelených škôl vrátane kontaktov na konzultantov na stiahnutie
Výstava zachytáva vývoj udalostí a mapuje aktivity v Tatranskom národnom parku od novembra 2004, kedy sa jeho územím prehnala ničivá veterná smršť. Výstava zároveň ponúka reálny obraz nášho najstaršieho národného parku a poskytuje možnosť pozrieť sa na Tatry aj z druhej, odvrátenej strany.
Cieľ výstavy: Ukázať rozdiely medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom a predstaviť konkrétnych ekofarmárov, biopotraviny a širšie súvislosti a prínosy ekologického poľnohospodárstva.
Ponúkame na stiahnutie informačný spravodaj medzinárodného programu Eco-Schools - prvé tohtoročné vydanie.

Stránky

Titulka