Adresár zelených škôl vrátane kontaktov na konzultantov na stiahnutie
Výstava zachytáva vývoj udalostí a mapuje aktivity v Tatranskom národnom parku od novembra 2004, kedy sa jeho územím prehnala ničivá veterná smršť. Výstava zároveň ponúka reálny obraz nášho najstaršieho národného parku a poskytuje možnosť pozrieť sa na Tatry aj z druhej, odvrátenej strany.
Cieľ výstavy: Ukázať rozdiely medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom a predstaviť konkrétnych ekofarmárov, biopotraviny a širšie súvislosti a prínosy ekologického poľnohospodárstva.
Ponúkame na stiahnutie informačný spravodaj medzinárodného programu Eco-Schools - prvé tohtoročné vydanie.
edna otázka pre primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera V rámci Slovenska je v Trenčíne najväčšia koncentrácia Zelených škôl. Uvažuje mesto Trenčín s ďaľšou podporou svojich Zelených škôl?
Projekt Zelená škola na Slovensku pripravila Spoločnosť environmentálno – výchovných organizácií Špirála. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (www.cea.sk).  
Záujemcom ponúkame PowerPoint prezentáciu s názvom Ako písať projekty environmentálnej výchovy, obsahujúcu odporúčaný postup pri tvorbe projektov a cenné rady k vyhľadávaniu zdrojov. Súbor má veľkosť 450kB - záujemcom ho pošleme e-mailom. Žiadajte na adrese medal@changenet.sk.
Od 1. 1. 2006 bola spustená pre účastníkov projektu uzatvorená e-mailová konferencia. Všetky školy zúčastnené v pilotnom a 1. riadnom ročníku projektu sú zapojení do tejto konferencie. Ak o to prejavia záujem aj iné osoby a subjekty, môžu o to požiadať na e-mailovej adrese národného koordinátora projektu medal@changenet.sk.
Projekt Zelená škola na Slovensku pripravila Spoločnosť environmentálno – výchovných organizácií Špirála. Národná kancelária projektu Zelená škola je v Trenčíne, v Centre environmentálnych aktivít (www.cea.sk).

Stránky

Naša škola sa rozhodla pomáhať aj zvieratám. Z našetrených peňazí zo zberu Tetrapakov aj zo zbierky sme sa rozhodli adoptovať si sovu obyčajnú v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Sovu má naša škola v znaku, je to naše logo v školskom časopise ako aj v eko - kódexe.

Stránky

Titulka