Toto je prvá výzva na prihlásenie sa do školskej súťaže “Mesto bez uhlíka”, ktorú vyhlasuje British Council so svojimi partnermi pre vekové skupiny 11-15 a 15-18. Triedy, resp. celé školy sa môžu prihlásiť do súťaže v nasledovných kategóriách:
Stiahnite si pripojené súbory o dvoch grantových programoch: Zelené oázy (uzávierka 11. decembra 2006) a Školy pre budúcnosť (už 20. novembra 2006!).
Občianske združenie TATRY prostredníctvom 2 % darovaných občanmi a uvedomelými firmami tejto krajiny v rámci dlhodobej kampane „TOKY NIE SÚ STOKY!“ zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a zdrojom vyhlasuje celoslovenskú súťaž kolektívov základných a stredných škôl
46 slovenských škôl má právo nosiť medzinárodný titul „Zelená škola“  
Celoslovenský projekt Zelená škola vstupuje v poradí už do 3. roku existencie – spolu sa v predchádzajúcich ročníkoch zúčastnilo 108 škôl a z nich 85 bolo úspešných – teda získali medzinárodne platný a uznávaný certifikát Zelená škola a právo vyvesiť vlajku Zelená škola/EcoSchool. Pre školský rok 2006/2007 vyhlasuje SEVO Špirála 2. riadny ročník projektu Zelená škola.  
Štátna ochrana prírody organizuje na Slovensku mapovanie vzácnych motýľov – modráčikov rodu Maculinea. Zúčastniť sa môže každý, kto v prírode modráčikov spozoruje a oznámi ich pozorovanie na mapovacej karte najbližšiemu pracovisku Štátnej ochrany prírody.   Z letáčika vydaného k mapovaniu skrátene prepisujeme:  
ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.
Adresár zelených škôl vrátane kontaktov na konzultantov na stiahnutie
Výstava zachytáva vývoj udalostí a mapuje aktivity v Tatranskom národnom parku od novembra 2004, kedy sa jeho územím prehnala ničivá veterná smršť. Výstava zároveň ponúka reálny obraz nášho najstaršieho národného parku a poskytuje možnosť pozrieť sa na Tatry aj z druhej, odvrátenej strany.

Stránky

Naša škola sa rozhodla pomáhať aj zvieratám. Z našetrených peňazí zo zberu Tetrapakov aj zo zbierky sme sa rozhodli adoptovať si sovu obyčajnú v Zoologickej záhrade v Bojniciach. Sovu má naša škola v znaku, je to naše logo v školskom časopise ako aj v eko - kódexe.

Stránky

Titulka