Predstavujeme vám našu prázdninovú akciu: "Pošli pohľadnicu Zelenej škole" 
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
„Zisťujem už dlhšie, že použiteľné a praktické výstupy sú dôležitejšie ako hromada informácií. Počas tohto vzdelávania som videla, ako sa to dá urobiť v praxi“ hovorí absolventka inovačného kontinuálneho vzdelávania Lucia Lengyelová zo ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach.
V minulom roku sme spolu s vami realizovali množstvo projektov. Pozrite si výročnú správu, ktoré je určená práve vám.
...vermikompostovisko, dopravné ihrisko, ovocný sad, pocitový chodník, bylinkovú špitálu, rekultiváciu záhonu, geologický chodník  či záhradu pod strechou sa podarilo školám vybudovať vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy „Pomáhame vyrásť“
Motýlia záhrada, vertikálna zeleň, lokálny piknik, iglu z vŕbového prútia, deň bez počítačov a mobilov, hmyzie hotely, založenie biozáhrady či matematika na strome. Tieto a mnohé iné aktivity počas 16. apríla, Dňa Zelených škôl, robilo viac  ako 17 000 žiakov a učiteľov na 68 školách na celom Slovensku.  
Aj v školskom roku 2014/2015 je program Zelená škola otvorený všetkým školám, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie, rozvíjať priateľské vzťahy so žiakmi a vyskúšať si čaro i nástrahy spolupráce. Zaregistrujte svoju školu do 14. septembra 2014 na www.zelenaskola.sk a získajte tak pre ňu pestrý praktický servis.
Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove.
Časopis Dobrá škola organizuje konferenciu, na ktorej sa budú hľadať cesty k dobrej škole. Pripojte sa k nám.
Motýlia záhrada, vertikálna zeleň, lokálny piknik, iglu z vŕbového prútia, deň bez počítačov a mobilov, hmyzie hotely, založenie biozáhrady či matematika na strome. Tieto a mnohé iné aktivity bude počas 16. apríla, Dňa Zelených škôl, robiť viac  ako 17 000 žiakov a učiteľov na 68 školách na celom Slovensku.  

Stránky

Jarné slniečko v každom z nás vyvoláva dobrú náladu, pozitívne myšlienky a nabáda nás k pracovnej aktivite. A tak v týchto pekných slnečných dňoch vidíme okolo seba čulý ruch jarného upratovania.
Vianoce sú už za nami a ich povädnutý symbol na ceste do odpadu. Poradíme vám ako pripraviť vianočnému stromčeku dôstojnejší koniec, ktorým poslúži dobrej veci – výrobe vtáčieho kŕmidla.
Chceli by sme vás informovať o našej internetovej stránke, kde sa dozviete veľa zaujímavostí zo života našej školy, ako aj naše aktivity vrámci projektu Zelená škola.
Po trojtýždňovej zastávke interaktívnej putovnej výstavy Svetový supermarket v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, sme mali možnosť stretnúť sa s Ing. Katarínou Hipšovou, ktorá je koordinátorkou projektu Svet v nákupnom košíku.
 Zimné obdobie je obdobie zábav, radosti a smiechu. Nebolo to iné ani v našej škole. Keď sa blížil detský karneval, zmenili sme pravidlá. Vyhlásili sme, že hľadáme top masku : 
 Vtáčie sídlisko v Rozprávkove.
Naša Zš Juraja Fándlyho v Seredi je už niekoľko rokov zelenou školou. Aj preto sa od 5. ročníka vyučuje predmet Ekológia. Aby ste si nemysleli že na týchto hodinách len čítame z učebnice, chcem napísať o aktivitách ktoré robíme. Ako prvý sme vyrobili recyklovaný papier, ktorý sme neskôr vyfarbili, ozdobili a poslali do výmennej pošty Stromu života Deti deťom.
20-ho januára napadlo veľa snehu. So žiakmi z Kolégia sme sa rozhodli, že ideme na prechádzku. Chceli sme pozorovať zimnú prírodu, či nájdeme nejaké zvieracie stopy v snehu, alebo či zvieratká majú dosť krmiva v takejto zime.
Členka Kolégia Mgr. Kristína Kássová bola zodpovedná pripraviť prednášku o globálnych problémoch, čo aj splnila. Vysvetlovala deťom, prečo je dôležité rozprávať o tomto dni. Žiaci sa zapojili do prednášky , zaujímalo ich táto téma. Mgr.
Materská škola Nitrianske Rudno je jednou z mnohých, ktoré sa zapojili do projektu Zelená škola. Prioritná téma pre našu MŠ je „Doprava a ovzdušie“.

Stránky

ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.

Stránky

Titulka