Prinášame vám už piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ . Tento ročník je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Našim cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu.
Kto sú tí najinšpiratívnejší žiaci, učitelia a školy v prvom ročníku ceny Živel? Spoznajte finalistov ceny na tejto stránke: www.zivica.sk/zivel/finalisti.
Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica srdečne pozýva školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2013/14 na Slávnostnú certifikáciu 9. ročníka programu Zelená škola
Aký bol šk. rok 2013/2014 v programe Zelená škola. Pozrite si krátke fotovideo s hudbou, ktorú vytvorili 2 žiaci  ZŠ Cinobaňa.
Celoslovenská Rada programu Zelená škola na svojom stretnutí 4. - 6. júla 2014 v Zaježovej vyhodnotila priebeh 9.
Predstavujeme vám našu prázdninovú akciu: "Pošli pohľadnicu Zelenej škole" 
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.
„Zisťujem už dlhšie, že použiteľné a praktické výstupy sú dôležitejšie ako hromada informácií. Počas tohto vzdelávania som videla, ako sa to dá urobiť v praxi“ hovorí absolventka inovačného kontinuálneho vzdelávania Lucia Lengyelová zo ZŠ s MŠ Želiarska v Košiciach.
V minulom roku sme spolu s vami realizovali množstvo projektov. Pozrite si výročnú správu, ktoré je určená práve vám.
...vermikompostovisko, dopravné ihrisko, ovocný sad, pocitový chodník, bylinkovú špitálu, rekultiváciu záhonu, geologický chodník  či záhradu pod strechou sa podarilo školám vybudovať vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy „Pomáhame vyrásť“

Stránky

Jarné slniečko v každom z nás vyvoláva dobrú náladu, pozitívne myšlienky a nabáda nás k pracovnej aktivite. A tak v týchto pekných slnečných dňoch vidíme okolo seba čulý ruch jarného upratovania.
Vianoce sú už za nami a ich povädnutý symbol na ceste do odpadu. Poradíme vám ako pripraviť vianočnému stromčeku dôstojnejší koniec, ktorým poslúži dobrej veci – výrobe vtáčieho kŕmidla.
Chceli by sme vás informovať o našej internetovej stránke, kde sa dozviete veľa zaujímavostí zo života našej školy, ako aj naše aktivity vrámci projektu Zelená škola.
Po trojtýždňovej zastávke interaktívnej putovnej výstavy Svetový supermarket v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, sme mali možnosť stretnúť sa s Ing. Katarínou Hipšovou, ktorá je koordinátorkou projektu Svet v nákupnom košíku.
 Zimné obdobie je obdobie zábav, radosti a smiechu. Nebolo to iné ani v našej škole. Keď sa blížil detský karneval, zmenili sme pravidlá. Vyhlásili sme, že hľadáme top masku : 
 Vtáčie sídlisko v Rozprávkove.
Naša Zš Juraja Fándlyho v Seredi je už niekoľko rokov zelenou školou. Aj preto sa od 5. ročníka vyučuje predmet Ekológia. Aby ste si nemysleli že na týchto hodinách len čítame z učebnice, chcem napísať o aktivitách ktoré robíme. Ako prvý sme vyrobili recyklovaný papier, ktorý sme neskôr vyfarbili, ozdobili a poslali do výmennej pošty Stromu života Deti deťom.
20-ho januára napadlo veľa snehu. So žiakmi z Kolégia sme sa rozhodli, že ideme na prechádzku. Chceli sme pozorovať zimnú prírodu, či nájdeme nejaké zvieracie stopy v snehu, alebo či zvieratká majú dosť krmiva v takejto zime.
Členka Kolégia Mgr. Kristína Kássová bola zodpovedná pripraviť prednášku o globálnych problémoch, čo aj splnila. Vysvetlovala deťom, prečo je dôležité rozprávať o tomto dni. Žiaci sa zapojili do prednášky , zaujímalo ich táto téma. Mgr.
Materská škola Nitrianske Rudno je jednou z mnohých, ktoré sa zapojili do projektu Zelená škola. Prioritná téma pre našu MŠ je „Doprava a ovzdušie“.

Stránky

Eko – kódex Zelenej školy na Vajanského ulici v Lučenci vznikol za tvorivej spoluúčasti žiakov pod vedením PaedDr. Beaty Banašovej.
O vzniku ekokódexu Združenej štrednej školy v Liptovskom Mikuláši informuje jeho spoluautor, študent Matej Šiculiak: " Je to poster formátu A2. Je nakreslený a nič tam nie je vytlačené, do tvorby Eko-kódexu sa zapojilo približne 55 študentov a 2 profesorky.
Správa o vzniku EKO – KÓDEXU v našej škole Naša škola je zapojená do projektu Zelených škôl. Zareagovali sme na výzvu vypracovať Eko – kódex školy, ktorý bude stanovovať princípy správania žiakov a dospelých, vštepovať vedomie zodpovednosti , vyvolá potrebu premýšľať o svojich skutkoch a bude rozvíjať osobnosť žiaka. Myslím, že sa nám to podarilo.
ZŠ Letná ul., Poprad v minulom školskom roku získala titul Zelená škola, ktorý sa usilujú v tomto školskom roku obhájiť. Celý apríl sa niesol v znamení lesov.

Stránky

Titulka