Zobraziť prvý priložený obrázok v úvode článku

Ministerstvo školstva odporúča program Zelená škola

Sme veľmi radi, že program Zelená škola sa stal súčasťou Pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na &scar

Zapoj, zachyť, zdieľaj a súťaž

Chcete zdieľať vaše úspechy a skúsenosti? Zachytiť cenné okamihy? Zapojiť do Zelenej školy čo najviac ľudí? Máte teraz jedinečnú príležitosť!

Deň Zelených škôl je tu opäť

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Hľadáme budúcich slovenských eko-reportérov

Do uzávierky súťaže 2. ročníka kampane pre menej odpadu LITTER LES program Mladí reportéri pre životné prostredie zostáva už len šesť týždňov.

Poznáme školy, ktorým pomôžeme vyrásť

Po ukončení hlasovania, ktoré prebiehalo v dňoch 15. – 30.1 2014 na www.spolusvami.sk, gratulujeme 10 školám, ktoré získali počas hlasovania najviac hlasov.

Zasaďte 2 percentá na Živici a budú rásť

Budeme vám vďační, ak vaše 2 percentá necháte vyrásť na Živici.

Hľadá sa Živel!

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú po prvýkrát šancu dostať ocenenie nazvané Živel.

Môže Zelená škola vyhrať „Ekohru“?

Po celom Slovensku školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola už skoro 9 rokov realizujú praktickú environmentálnu výchovu. V prostredí školy žiaci, učitelia, zamestnanci školy aj rodičia hodnotia vplyv jej dennej prevádzky na životné prostredie, navrhujú a realizujú konkrétne opatrenia, ktoré s prepojením na vyučovanie vedú k zodpovednému správaniu v každodennom živote – voči prírode, ľuďom i sebe samému. Jednou z tém, ktorým sa školy v rámci svojich aktív venujú je aj téma odpad.

Rozhodnite, ktorým projektom pomôžeme vyrásť

S cieľom podporiť najlepšie praktické aktivity škôl s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia vyhlasuje Živica s finančnou podporou IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava od šk. roku 2011/12 každoročne grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ".

Súťaž pre študentov o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie

Od 18. novembra 2013 do 12. mája 2014 sa študenti stredných a vysokých škôl môžu zapojiť do súťaže, ktorú vyhlásili Priatelia Zeme - SPZ, o najlepší filmový reklamný šot na tému kompostovanie. Tento šot má pomôcť osloviť širokú verejnosť a prezentovať kompostovanie ako súčasť moderného životného štýlu.

Hľadá sa energia

Západoslovenská energetika a.s. v spolupráci s občianskym združením EnviroFuture vám prinášajú korešpondenčnú súťaž Hľadá sa Energia. Poslaním súťaže je rozšírenie vedomostí detí a mládeže o energetike a ekológií, osvojení si zásad zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej generácie.

Šiesta dištančná úloha

Zistite a uverejnite do fóra odpovede na nasledujúce otázky:

  • Čo sa vyrába z vášho vyseparovaného odpadu a kam cestuje(aký sú odberatelia a aké komodity odoberajú, čo sa z nich stane- napr.: triedite aj platové poháriky od jogurtu alebo iba plastové fľaše)?
  • Aké zložky odpadu triedite (doma a v škole) a do ktorých kontajnerov ich dávate(čo patrí do plastov, papiera, kovu či bioodpadu)?

Fotoreportáž z druhých regionálnych seminárov

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z druhých regionálnych seminárov programu Zelená škola v šk. roku 2013/2014. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a inšpiratívne stretnutie.
 

Získali sme Zlatého mravca

Výučbový softvér o odpadoch pre interaktívne tabule ocenila odborná komisia 1. cenou. Na Slovensku ho používa už viac ako 500 škôl.
„Softvér je dôkazom úspešnej spolupráce neziskového a súkromného sektora v rámci environmentálnej osvety,“ reagoval na ocenenie Michal Sebíň, riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a. s.

Piata dištančná úloha

Do 3. regionálneho seminára vypracujte monitoring jednej aktivity z vášho akčného plánu. Monitoring vypracujte spoločne s organizačným tímom aktivity -  preto sa (podľa možností) zamerajte na väčšie aktivity. Vypracovaný monitoring si prineste v písanej podobe na 3. regionálny seminár a odovzdajte ho lektorom.

Výstava jesenných plodov v Rozprávkove

Vložil/a Dagmar dňa 24.11.2013

 Každý rok našu materskú školu zdobia rôzne výtvory z ovocia a zeleniny. Tak to bolo aj tento rok dňa 23.10.2013.

Svetový deň výživy v Rozprávkove.

Vložil/a Dagmar dňa 24.11.2013

Deti našej materskej školy sa dňa 16.10.2013 zapojili do rôznych aktivít pri príležitosti Svetového dňa výživy.Pani učiteľky sprostredkovali deťom in

Jesenná exkurzia do Kúpeľov Bojnice

Vložil/a Dagmar dňa 24.11.2013

 Dňa 4.10.2013 navštívili deti a zamestnanci materskej školy Kúpele Bojnice s cieľom  oboznámiť sa s využitím vody na ličebné účely

Fotoreportáž z kurzu inovačného kontinuálneho vzdelávania

  V dňoch 5. - 7. novembra sa vo Vzdelávacom centre Zaježová uskutočnil prvý, z dvoch trojdňových kurzov, ktoré prebiehajú v rámci akreditovaného inovačného vzdelávania. Ako kurz vyzeral vám priblížime aspoň prostredníctvom fotografií.

Výstava Na skládky nie sme krátki!

Od polovice októbra putuje po slovenských školách výstava Na skládky nie sme krátki, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu.

Štvrtá dištančná úloha

 Do 14. decembra 2013 pošlite štruktúru vašej záverečnej práce na e-mailovú adresu vzdelavanie@zelenaskola.sk

Regionálne semináre - november / december 2013

Srdečne Vás pozývame na druhé regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia na prelome novembra a decembra 2013.

 

Medzinárodným titulom Zelená škola sa od dnes hrdí už 118 škôl

Cez 250 hostí dnes v Košiciach sledovalo slávnostné odovzdávanie titulov a vlajok  medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Dnešným dňom sa ním môže pýšiť ďalších 84 škôl. Spolu ich je na Slovensku už 118. Certifikát oceňuje aktivity škôl v ochrane životného prostredia a aktívnej spolupráce.

FOTOREPORTÁŽ - prvé regionálne semináre programu Zelená škola

 Prinášame Vám krátku fotoreportáž z prvých regionálnych seminárov programu Zelená škola v šk. roku 2013/2014. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a tvorivé nápady.

Aký má byť program Zelená škola?

Po 8 rokoch "života" programu Zelená škola by sme radi vyhodnotili vhodnosť a efektivitu jednotlivýh častí programu tak, aby program Zelená škola do budúcnosti mohol fungovať efektívnejšie, udržateľnejšie a v súlade s Vašimi očakávaniami.

Čistili sme náučný chodník

Vložil/a marta dňa 26.09.2013

 Dňa 25.9.2013 sa pani učiteľky vybrali so 4-6 ročnými deťmi čistiť náučný chodník, ktorý lemuje brehy Vodnej nádrže Nitrianske Rudno.

Výučbový program o odpadoch už aj v maďarčine

Stiahnite si bezplatne vzdelávací softvér pre interaktívnu tabuľu v maďarskom jazyku.

Regionálne semináre - september/október 2013

Pozývame Vás na prvé regionálne semináre v šk. roku 2013/14, ktoré sa uskutočnia koncom septembra/začiatkom októbra.

ZELENÁ ŠKOLA - informácie pre šk. rok 2013/2014

Radi by s medzi nami privítali niekoľko desiatok zástupcov nových škôl, ktorí sa rozhodli stať súčasťou slovenskej časti medzinárodného vzdelávacieho programu Zelena škola. Tento článok je určený školám a ich zástupcom, ktoré sa registrovali do programu Zelená škola v šk. roku 2013/2014.

Slávnostná certifikácia 2013

Kancelária programu Zelená škola - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica srdečne pozýva školy, ktoré boli hodnotené v školskom roku 2012/13 na

Slávnostnú certifikáciu 8. ročníka programu Zelená škola