Iné

Informačný leták - Nelegálne skládky odpadu

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu, ktoré sú v mnohých prípadoch aj zarastené inváznymi druhmi rastlín, ktoré sa z týchto miest nekontrolovane šíria do okolitej krajiny.

Dobrodružná cesta zdravých potravín – metodická príručka s pracovnými listami

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu zdravých potravín. Odkiaľ sú naše potraviny? Koľko k nám cestovali? Kde a ako sa pestovali? Ako sa chovali zvieratá? Čo jeme? Čo pijeme? Čo všetko je v potravinách pridané, aby dlho vydržali a boli „čerstvé“, lákavé, pestrofarebné?

Stiahnite si výučbový program o energii pre interaktívnu tabuľu

Výučbový softvér má v prvom rade za cieľ poskytnúť kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energie, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí

Publikace "Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí" se zaměřuje především na otázku, jakým způsobem lze v osvětových programech a kampaních účinně podporovat šetrné chování veřejnosti k životnímu prostředí - viz kapitola "Efektivní podpora chování šetrného k životnímu prostředí a komunikace environmentálních organizací s veřejností".

Ekoškola – ako začať, pokračovať a... ako neskončiť

Manuál "Ekoškola – ako začať, pokračovať a... ako neskončiť" poskytuje praktické informácie ako efektívne a dlhodobo manažovať / realizovať zmysluplnú environmentálnu výchovu v praxi. Bude určite cenným pomocníkom pre začiatočníkov, ale nepochybne zaujme aj tých skúsenejších.

Návrh ako podporiť činnosť koordinátora EnV na škole

V súvislosti s nedávno schváleným Zákonom o pedagogických zamestnancoch (s účinnosťou od 1.novembra 2009) by sme Vás radi upozornili na možnosť definovania špecializovanej činnosti koordinátora environmentálnej výchovy podľa par. 33, ods.1, písm.g), príp. podľa písm. e) vedúci predmetovej komisie prírodovedných predmetov (najmä v prípadoch, kedy je environmentálna výchova rozpracovaná v ŠkVP ako prierezová téma).

Rozvojové vzdelávanie

Cieľom rozvojového vzdelávania je zvyšovať povedomie a porozumenie o tom, ako globálne záležitosti ovplyvňujú každodenný život jednotlivcov, komunít a spoločností a ako každý z nás môže a ovplyvňuje globálnu spoločnosť v ktorej žijeme – ako angažovaní obyvatelia Zeme.
Je to tiež aktívny proces učenia, založený na hodnotách solidarity, rovnosti, zbližovania a spolupráce.
Rozvojové vzdelávanie podporuje aktívnu účasť všetkých občanov v celosvetovom úsilí na odstránenie chudoby a znevýhodňovania. Vplýva na dodržiavanie ekonomických, sociálnych, environmentálnych a ľudských práv.