Výučbové programy absolventov kontinuálneho vzdelávania v šk. roku 2012/2013

V prílohe vám prinášame environmentálne výučbové progamy, ktoré vytvorili účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu" v školskom roku 2012/2013.

Vzdelávanie organizuje CEEV Živica v spolupráci s CEA Trenčín, Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne,Technickou univerzitou vo Zvolene a SOSNA o.z.

Environmentálne výučbové programy sú zamerané na rôzne témy programu Zelená škola. Trvanie výučbového programu bolo minimálne 2 vyučovacie hodiny a pri jeho tvorbe či realizácii sa aktívne podielali žiaci alebo rodičia. Účastníci vzdelávania EVP v spolupráci so žiakmi, kolegami alebo rodičmi vytvorili, odučili a na základe výsledkov ich  a aj odprezentovali pred trojčlennou komisiou.

PrílohaVeľkosť
Office presentation icon Berecinová Eva (ISCED 2 - voda) 9.04 MB
Microsoft Office document icon Arendáčová Jana (ISCED 0 - zeleň a OP)6.45 MB
Office presentation icon Arendáčová Jana (ISCED 0 - zeleň a OP)7.77 MB
Office presentation icon Bežáková Eva (ISCED 3 - odpad)4.6 MB
Office presentation icon Blahovcová Eva (ISCED 0 - zeleň a OP)3.4 MB
Office presentation icon Bobáková Mária (ISCED 0 - voda) 6.99 MB
Office presentation icon Duchoňová Marta (ISCED 0 - zeleň a OP)49.54 MB
Microsoft Office document icon Duchoňová Marta (ISCED 0 - zeleň a OP) príloha40 KB
Office presentation icon Duračka Vlado (ISCED 1 - odpad)3.89 MB
Office presentation icon Gajdošíková Silvia (ISCED 3 - odpad)8.5 MB
Office presentation icon Hajnalová Alžbeta (ISCED 3 -zelené nakupovanie)15.69 MB
Microsoft Office document icon Hajnalová Alžbeta (ISCED 3 -zelené nakupovanie) príloha13.78 MB
Office presentation icon Hašková Anna (ISCED 0 - odpad)6.11 MB
Office presentation icon Herkeľová Gabriela (ISCED 0 - odpad)8.68 MB
Microsoft Office document icon Herkeľová Gabriela (ISCED 0 - odpad) príloha53 KB
Office presentation icon Hildebrandová Ľubica (ISCED 2 - energia)7.11 MB
Office presentation icon Hildebrandová Ľubica (ISCED 2 - energia) príloha 1994.5 KB
Office presentation icon Hildebrandová Ľubica (ISCED 2 - energia) príloha 24.1 MB
Office presentation icon Hildebrandová Ľubica (ISCED 2 - energia) príloha 23.31 MB
Office presentation icon Hudobová Miriam (ISCED 1 - zeleň a OP)10.07 MB
Office presentation icon Kállaiová Ildikó (ISCED 0 - zeleň a OP)10.9 MB
Office presentation icon Kankárová Mária (ISCED 0 - odpad)8.02 MB
Office presentation icon Karabová Michaela (ISCED 2 - zeleň a OP)8.16 MB
Office presentation icon Kasagrandová Monika (ISCED 2 - zeleň a OP)10.09 MB
Office presentation icon Királyová Zuzana (ISCED 2 - voda) 15.03 MB
PDF icon Kočvárová Ľubica (ISCED 0 - energia)1.2 MB
Office presentation icon Kolompárová Vlasta (ISCED 3 - energia)14.79 MB
Office presentation icon Krško Karol (ISCED 2 - odpad)7.12 MB
Office presentation icon Kruteková Jana (ISCED 0 - zeleň a OP)6.59 MB
Office presentation icon Kupcová Martina (ISCED 0 - odpad)6.63 MB
PDF icon Laššáková Darina (ISCED 0 - zeleň a OP)6.14 MB
Office presentation icon Marciňová Dana (ISCED 0 - zeleň a OP)20.09 MB
Office presentation icon Melišová Monika (ISCED 2 - zeleň a OP)10.23 MB
Office presentation icon Mihalová Katarína (ISCED 0 - odpad)10.86 MB
Microsoft Office document icon Mihalová Katarína (ISCED 0 - odpad) príloha29.5 KB
Office presentation icon Nérerová Darahomíra (ISCED 0 - voda)2.83 MB
Office presentation icon Pajgerová Jana (ISCED 2 - voda)2.93 MB
Office presentation icon Pavlacová Tatiana (ISCED 0 - voda)11.19 MB
Office presentation icon Siládiová Kvetoslava (ISCED 2 - odpad)4.85 MB
Office presentation icon Slemenská Zuzana (ISCED 0 - zeleň a OP)4.54 MB
Office presentation icon Soláriková Katarína (ISCED 0 - zeleň a OP)6.3 MB
Office presentation icon Stanická Tatiana (ISCED 2 - zeleň a OP)18.14 MB
Office presentation icon Števíková Erika (ISCED 0 - voda)12.72 MB
Office presentation icon Sýkorová Renáta (ISCED 2 - energia)5.91 MB
Office presentation icon Šepešová Jana (ISCED 1 - zeleň a OP)13.95 MB
Microsoft Office document icon Šepešová Jana (ISCED 1 - zeleň a OP) príloha56.5 KB
Microsoft Office document icon Šovčíková Dagmar (ISCED 0 - voda)36.5 KB
PDF icon Šovčíková Dagmar (ISCED 0 - voda) príoha5.18 MB
Office presentation icon Támová Gabriela (ISCED 2 - odpad)11.25 MB
Office presentation icon Tóthová Eva (ISCED 2 -zelené nakupovanie)3.93 MB
Office presentation icon Vrtiš Ján (ISCED 2 - zeleň a OP)10.71 MB