Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2017/2018

Registrovať sa je možné do 15.9.2017.

Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

 

 

Účasť v programe Zelená škola
Údaje školy
Do programu sa prihlasujeme ako
Fakturačné údaje (na ktoré má byť vystavená faktúra na úhradu registračného poplatku)
Údaje riaditeľky/-a školy
Údaje koordinátorky/-a Zelenej školy
 Tento e-mail bude zaradený do e-mailovej databázy Zelených škôl a budú naňho zasielané dôležité informácie - jeho pravidelné sledovanie je nevyhnutné pre prácu v programe. 
Údaje spolupracovníčky/-ka koordinátorky/-a Zelenej školy
Koordinátor/ka môže, ale nemusí mať spolupracovníčku/ka. V prípade vyplnenia tohto poľa budú dôležité e-maily doručené aj spolupracovníčke/kovi.
 Tento e-mail bude tiež zaradený do e-mailovej databázy Zelených škôl a budú naňho zasielané dôležité informácie.
pokúste sa uviesť niečo konkrétne - napr. čo očakávate od zapojenia v programe, alebo čo vám zapojenie do programu prinieslo - zmeny na škole a pod.
 Registračný poplatok je nasledovný: Školy, ktoré sa do programu registrujú prvýkrát, platia registračný poplatok 70 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2017/18 pri registrácii do 30.6.2017. Pri registrácii do 31.8. 2017 je poplatok 80 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2017 je poplatok 90 € + 0,10 €/žiak. Školy, ktoré sú do programu zapojené tento školský rok, platia registračný poplatok 50 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2017/18 pri registrácii do 30.6.2017. Pri registrácii do 31.8. 2017 je poplatok 60 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2017 je poplatok 70 € + 0,10 €/žiak. Prehľadnú tabuľku nájdete v Pravidlách programu.
Informácia o odoslaní
Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail uvedený v časti „E-mail koordinátorky/-a Zelenej školy“ zaslaný e-mail potvrdzujúci vašu registráciu do programu. Následne bude do 7 pracovných dní zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Originál faktúra príde na adresu školy do 21 dní. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené. Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0915 221 474 alebo halas@zivica.sk.
Zvažujeme miesta kde realizovať regionálne semináre, aby ste to nemali ďaleko. Uvedením iného mesta však nie je zaručené že tam budú semináre prebiehať. Podľa vašej odpovede budete pridelení do jedného zo štyroch regionálnych centier programu.