Registračný formulár do programu Zelená škola na školský rok 2016/2017

Registrovať sa je možné do 15.9.2016.

Pred zapojením sa do programu Vám odporúčame prečítať si pravidlá programu. Získate prehľad o filozofii a aktivitách programu a zároveň predídete zbytočným nedorozumeniam alebo komplikáciám v budúcnosti.

 

 

Účasť v programe Zelená škola
Údaje školy
Do programu sa prihlasujeme ako
Fakturačné údaje (na ktoré má byť vystavená faktúra na úhradu registračného poplatku)
Údaje riaditeľky/-a školy
Údaje koordinátorky/-a Zelenej školy
 Tento e-mail bude zaradený do e-mailovej databázy Zelených škôl a budú naňho zasielané dôležité informácie - jeho pravidelné sledovanie je nevyhnutné pre prácu v programe. 
Údaje spolupracovníčky/-ka koordinátorky/-a Zelenej školy
Koordinátor/ka môže, ale nemusí mať spolupracovníčku/ka. V prípade vyplnenia tohto poľa budú dôležité e-maily doručené aj spolupracovníčke/kovi.
 Tento e-mail bude tiež zaradený do e-mailovej databázy Zelených škôl a budú naňho zasielané dôležité informácie.
pokúste sa uviesť niečo konkrétne - napr. čo očakávate od zapojenia v programe, alebo čo vám zapojenie do programu prinieslo - zmeny na škole a pod.
 Registračný poplatok je nasledovný: Školy, ktoré sa do programu registrujú prvýkrát, platia registračný poplatok 70 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2016/17 pri registrácii do 30.6.2016. Pri registrácii do 31.8. 2016 je poplatok 80 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2016 je poplatok 90 € + 0,10 €/žiak. Školy, ktoré sú do programu zapojené tento školský rok, platia registračný poplatok 50 € + 0,10 € krát počet žiakov školy v školskom roku 2016/17 pri registrácii do 30.6.2016. Pri registrácii do 31.8. 2016 je poplatok 60 € + 0,10 €/žiak. Pri registrácii do 15.9. 2016 je poplatok 70 € + 0,10 €/žiak. Prehľadnú tabuľku nájdete v Pravidlách programu.
Informácia o odoslaní
Po úspešnom odoslaní tohto prihlasovacieho formulára bude do 48 hodín na e-mail uvedený v časti „E-mail koordinátorky/-a Zelenej školy“ zaslaný e-mail potvrdzujúci vašu registráciu do programu. Následne bude do 7 pracovných dní zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Originál faktúra príde na adresu školy do 21 dní. V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail skontrolujte si najprv v e-mailovej schránke časť nazvanú: Nevyžiadaná pošta alebo SPAM. Automaticky zasielané e-maily sú dosť často spamovým filtrom zastavené. Ak skutočne potvrdzujúci e-mail alebo faktúru nedostanete, opakujte prosím vyplnenie tohto formulára, resp. nás kontaktujte na: 0915 749 005 alebo halas@zivica.sk.
Podľa vašej odpovede budete pridelení do jedného zo štyroch regionálnych centier programu.