Otestujte sa

Ponúkame vám malý test, vďaka ktorému môžete zistiť, ako je na tom vaša škola v oblastiach environmentálne opatrenia a vzdelávanie, spolupráca v rámci školy a s inými subjektami.
Zakliknutím označte otázky, na ktoré je vaša odpoveď „áno“