Ako na to?

Do vzdelávacieho programu Zelená škola sa môže registrovať každá základná, stredná alebo materská škola na Slovensku.

Pre účasť v programe v školskom roku 2015/2016 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  1. vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola na daný školský rok;
  2. škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu - pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 15. septembra 2015 (registračný formulár bude dostupný od 27. apríla do 15. septembra 2015);
  3. Na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Následne bude na adresu školy do 7 pracovných dní zaslaná faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku.

  4. škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:

Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku

Škola, ktorá bola v šk. roku 2014/2015 zapojená do programu

Škola, ktorá nebola v šk. roku 2014/2015 zapojená do programu

Registrácia do 30.6., úhrada poplatku do 21.7. 2015

50 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registrácia do 31.8., úhrada poplatku do 21.9.2015

60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registrácia do 14.9., úhrada poplatku do 7.10.2015

70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

90 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

 

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete prečítať tu.