Ako na to?

Do vzdelávacieho programu Zelená škola sa môže registrovať každá základná, stredná alebo materská škola na Slovensku.

Pre účasť v programe v školskom roku 2016/2017 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  1. vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola na daný školský rok;
  2. škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu - pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 15. septembra 2016 (registračný formulár bude dostupný od  apríla do 15. septembra 2016);
  3. Na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Následne bude zaslaná elektronická faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku. Do 21 dní bude bude na adresu školy doručená originál faktúra.

  4. škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:

Termín registrácie školy do programu a úhrady poplatku

Škola, ktorá bola v šk. roku 2015/2016 zapojená do programu

Škola, ktorá nebola v šk. roku 2015/2016 zapojená do programu

Registrácia do 30.6., úhrada poplatku do 21.7. 2016

50 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registrácia do 31.8., úhrada poplatku do 21.9.2016

60 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

80 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

Registrácia do 14.9., úhrada poplatku do 7.10.2016

70 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

90 € + 0,1 € x počet žiakov školy ku dňu registrácie

 

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete prečítať tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na čísle 0915 749 005 alebo halas@zivica.sk