Ako na to?

Do vzdelávacieho programu Zelená škola sa môže registrovať každá základná, stredná alebo materská škola na Slovensku.

Pre účasť v programe v školskom roku 2014/2015 je potrebné urobiť nasledujúce kroky:

  1. vedenie školy sa oboznámi s pravidlami programu Zelená škola;
  2. škola ustanoví osobu zodpovednú za koordináciu programu - pedagóga, ktorý vyplní registračný formulár najneskôr do 15. septembra 2014 (registračný formulár bude dostupný od apríla do 15. septembra 2014);
  3. Na základe vyplnenia registračného formulára príde na e-mailovú adresu koordinátora (zadanú vo formulári) automatické potvrdenie o prijatí registrácie do programu. Následne bude na adresu školy do 7 pracovných dní zaslaná faktúra, ktorá je podkladom na zaplatenie registračného poplatku.

  4. škola na základe doručenej faktúry zaplatí registračný poplatok vo výške:
  • nové školy: 70 € + 0,10 € x počet žiakov školy k dátumu registrácie 
  • školy, ktoré sú v šk. roku 2012/13 zapojené do programu: 50 € + 0,10 € x počet žiakov školy k    dátumu registrácie

Registračný poplatok sa vyberá z dôvodu zabezpečenia základných nákladov koordinácie programu, úhrady licencie na medzinárodný certifikačný program Eco-Schools a nákup vlajok. Viac podrobností o tom, prečo sa platí registračný poplatok, si môžete prečítať tu.