Základná škola, Turnianska 10, Bratislava


 

Regionálne centrum: 
Bratislava
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Deň Zeme je deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Každý z nás by si ju mal vážiť a hlavne sa u ňu starať. V tomto duchu sa nieslo aj športové podujatie dňa 23.4.2010 na školskom dvore ZŠ Turnianska 10 Bratislava.
Subscribe to Latest News