Základná škola, STRED 44/1, Považská Bystrica

Regionálne centrum: 
Žilina
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

 Už po 6 rok sa v Púchove konalo dvojdňové podujatie TIP-TOP EKOmóda, ktoré spája deti MŠ, žiakov ZŠ,SŠ, ŠZŠ a študentov Fakulty priemyselných technológií v túžbe vyrobiť z odpadu nápaditý model, ktorý si žiaci navrhujú, vytvoria a aj predvedú. Už v minulých ročníkoch sme sa mohli stretnúť s  veľkými prekvapeniami a to hľavne v podaní ZŠ a to v stvárnení tém formou ekodivadielka.
Subscribe to Latest News