Základná škola, Slovanská 1415/7, Považská Bystrica

Regionálne centrum: 
Žilina
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Predstavuje sa Zelená škola - VII.ZS Slovanská  v Považskej Bystrici. ,Už tretí rok sa aktívne zapájame do projektu Zelená škola.Zvolili sme si kolégium Zelenej školy, urobili sme jesenný audit školy.na základe auditu sme vytvorili akčný plán.,monitorujeme oblasť vody a odpady.V oblasti vody sme
Subscribe to Latest News