Bocian - náš priateľ

Uprostred októbra naša škola sa zúčastnila v súťaži o bocianoch. Názov súťaže bolo: „Bocian - môj priateľ. Úlohou bolo pripraviť plagát o živote bociana. Na prvom prírodovednom krúžku sme začali maľovať túto tému a na druhom prírodovednom krúžku sme vytlačili články a riekanky o živote bociana. Keď sme mali namaľovaný plagát, tak deti na to nalepili vytlačený text.