Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 141, Boťany

Regionálne centrum: 
Košice
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Začiatkom novembra na prírodovednom krúžku sme urobili prechádzku do prírody. Obdivovali sme krásnu jesennú prírodu. Bolo nádherné počasie, stromy sa ligotali s rôznymi farbami. Koordinátorka ukázala deťom , že z jesenného listu ako treba urobiť peknú ružu.
Uprostred októbra naša škola sa zúčastnila v súťaži o bocianoch. Názov súťaže bolo: „Bocian - môj priateľ. Úlohou bolo pripraviť plagát o živote bociana.
Koncom septembra koordinátorka Zelenej školy a učiteľka výtvarnej výchovy pozbierali rôzne listy, aby ich odtlačku pripravili všelijaké obrazy. Vzadnú časť listu natreli s vodovými farbami a túto stranu stlačili na výkres.
5. júna sme urobili stretnutie so žiakmi z Kolégia. Tento deň je Svetový deň životného prostredia. Koordinátorka Zelenej školy pripravila besedu súvisiacu sa k téme.
24. mája 2012. sme uskutočnili aktivitu pre žiakov. Zasadili sme izbové kvety a potom sme išli na školský dvor, aby sme vyriedili kvety. Nechali sme medzi nimi asi 10 cm, aby mohli lepšie a krajšie vyvinúť. Tie kvety, ktoré sme vytiahli, zasadili sme na také miesto, kde sme zatiaľ nemali žiadne.
23. apríla sme mali aktivity, ktoré sa týkali ku dňu Zeme. Koordinátorka Zelenej školy a učiteľka Mgr. Andrea Karnayová pripravili prezentáciu o chránených zvieratách a rastlinách. Žiaci dozvedeli veľa dôležitých informácií, ale aj oni sa aktívne účastnili diskúsie.
22. marca je Svetový deň vody. Práve v ten deň sme mali stretnutie s Kolégiom. Pripravila som zaujímavý referát o vode. Deti sa dozvedeli prečo je voda taká dôležitá a nevyhnutná pre ľudský organizmus a pre živú prírodu.
12. marca na pracovnom vyučovaní sme sadili výhonky. Deti a učitelia doniesli z domu kvetináče, koordinátorka kúpila substrát, čo sme nemiešali s pôdou, aby naše kvety sa lepšie vyvíjali. Keď všetko bolo pripravené, tak sme rozdelili deťom kvetináče a vysvetlili sme im postup práce.
20-ho januára napadlo veľa snehu. So žiakmi z Kolégia sme sa rozhodli, že ideme na prechádzku. Chceli sme pozorovať zimnú prírodu, či nájdeme nejaké zvieracie stopy v snehu, alebo či zvieratká majú dosť krmiva v takejto zime.
Členka Kolégia Mgr. Kristína Kássová bola zodpovedná pripraviť prednášku o globálnych problémoch, čo aj splnila. Vysvetlovala deťom, prečo je dôležité rozprávať o tomto dni. Žiaci sa zapojili do prednášky , zaujímalo ich táto téma. Mgr.

Stránky

Subscribe to Latest News