Základná škola s materskou školou, Udiča 248

Regionálne centrum: 
Žilina
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Účelom tejto mapy je vytvoriť webovú aplikáciu, v ktorej sú zachytené rôzne environmentálne objekty tak, aby bežnému užívateľovi poskytovali informácie o chránených oblastiach, bioobchodoch, zberných dvoroch, ekoskládkach, automatoch na mlieko,...
Nezisková spoločnosť ASEKOL spustila od nového roka školský program Recyklohry. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a získali sme zbernú nádobu na použité elektrospotrebiče.
Ekokódex je súbor pravidiel, ktorými sa riadi naša škola v rámci tvorby a ochrany životného prostredia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme vytvárali triedne ekokódexy na tému Zeleň a ochrana prírody. 
22.apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty – Deň Zeme. Pretože nás čakali jarné prázdniny, edukatívne aktivity na našej škole a pokus o vytvorenie rekordu najdlhšieho hada z plastových fliaš, sme presunuli na 20.apríla.
 53 žiakov ZŠ s MŠ Udiča sa zapojilo do celoslovenskej výtvarnej súťaže Stromy poznania, vyhlasovateľom ktorej bol Strom života. Jeden zo žiakov našej školy Adrián Gašpárek bol odmenený diplomom.
Subscribe to Latest News