Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce

zspliesovce.edupage.sk

Regionálne centrum: 
Zaježová / Zvolen

Články

Zatiaľ sa tu nič nenachádza. Možno už čoskoro sa to zmení :)

Subscribe to Latest News