Základná škola s materskou školou, Machnáčska 77, Motešice

Adresa
Machnáčska 77
Motešice
913 26
Koordinátor
Gabriela Laššová, Mgr.
Regionálne centrum

Žilina

Rok

2009/2010

Profil školy

 www.zsmotesice.edupage.org