Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina

Regionálne centrum: 
Žilina
Regionálne centrum: 

Články

Zelená škola v Brodne opäť ožila

 Ako každoročne v tomto poprázdninovom období využívajú žiaci i pedagógovia Zelenej školy slnečné dni na zveľaďovanie svojho areálu.
Vyzbrojení motykami, hrabľami a metlami sa mladí žiaci pustili do boja s burinou, ktorá sa počas prázdnin rozrástla všade, kde našla trochu miesta. Starší žiaci zas zobrali veľké nožnice a upravili účes živému plotu a kríkom. Tí najmocnejší chytili fúriky a všetko poodvážali na určené miesto. Po skončení prác sa celý areál školy akoby rozjasnil a žiaci i pedagógovia mali radosť, že ich Zelená škola je zase o niečo krajšia.

Jedno čínske príslovie hovorí: „Ak piješ vodu, mysli na prameň.“

 Tento rok nám bola dopriata krásna jeseň. Nelenili sme a vydali sme sa so žiakmi vyčistiť potok Brodnianka, ktorý prechádza našou obcou.
Potok bol veľmi znečistený, nazbierali sme okolo 15 plných vriec. Žiaci pritom objavili líščiu noru, množstvo salamandier a iných obojživelníkov.
Všetci odišli s dobrým svedomím, že urobili kus práce pre čistotu svojho okolia.

ZŠ s Mš Brodno

Jesenný EKO deň v Brodne

  Hneď po nástupe do školy sme sa rozhodli urobiť veľké „ poprázdninové upratovanie“. V rámci Jesenného EKO dňa malí aj veľkí žiaci pomáhali pri zveľaďovaní školského areálu. Jednotlivé triedy si rozdelili školský areál na časti, ktoré počas tohto dňa upratovali,okopávali, odburiňovali a inak krášlili. My, deviataci sme pracovali na viacerých úsekoch. Štyri hodiny boli vyhradené na túto prácu, bol to dostatok času na všetky potrebné úpravy. Mali sme síce práce vyše hlavy, ale nakoniec sa ukázalo, že našou zručnosťou a šikovnosťou dokážeme čokoľvek.
Konečný výsledok bol viditeľný, príjemný a krásny pohľad nielen pre žiakov a pedagógov, ale hlavne užitočný pre samotnú prírodu.


Členky Kolégia Zelenej školy
ZŠ s MŠ Brodno

Životné prostredie a bezpečnosť – súťaž pre žiakov základných škôl v Žiline a okolí

 

Žiaci 5.-7. ročníka sa zúčastnili súťaže spoločnosti Kia Motors Slovakia.
Poslali sme 7 projektov - zhotovenie modelov áut z odpadového materiálu. Do užšieho kola postúpili 2 z nich.
25.11.2011 vybraní zástupcovia žiakov prezentovali naše modely, ich technické parametre a využitie.
Zažili sme krásny deň , ktorý pre nás pripravili.
Ešte viac nás potešila výhra 3. miesta a získanie grantu 500€.

A zasa sa u nás pracovalo... Zelená oáza v Brodne

V pekných dňoch jesenného počasia si deti našej školy opäť vyhrnuli rukávy a zobrali do rúk náradie .
Hrabalo sa, vysádzalo a upravoval školský areál.
S pomocou Mesta Žilina sme opravili oplotenie školského areálu.
Z Nadácie Dexia banky Slovensko sme získali finančné prostriedky na vybudovanie Zelenej oázy oddychu. Použili sme ich na kúpu okrasných kríkov a lavičiek. Osadili sme popisné tabule pre poznávanie rôznych drevín , ktoré nás obklopujú.
Deti zo školy v Brodne sú už skúsení záhradníci, čo dokázali i tentokrát.
My, ich učitelia ,sme pyšní na ich prácu.
Náš nový „Oddychový kútik“ bude slúžiť nielen žiakom našej školy, ale všetkým, ktorí do nášho areálu zavítajú .

 

                                                                                                                      Mgr.Janette Chupáčová, zást. riad. školy

 

Subscribe to Latest News
Meno konzultanta: 
Eva Ondrová
Mail konzultanta: 
ondrova@oz-tilia.eu, ondrova@vubleasing.sk
Group description: 
Mgr. Kasáková Martina
Group roles and permissions: 
Override default roles and permissions

Komentáre