Základná škola J. Fándlyho, Fándlyho 7, Sereď

Regionálne centrum: 
Bratislava
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

 Dňa 12.októbra sa žiaci našej triedy - VI.A, vybrali cez piatu vyučovaciu hodinu do školskej ekoučebne. Témou ekoučebne sa zaoberáme už týždne na hodinách ekológie.
Dňa 2. mája 2012 sa žiaci 7. B triedy a dve žiačky z 9. B triedy ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  zúčastnili besedy o solárnej energii a jej využití v našej škole. Besedou sme odštartovali Európske solárne dni, ktoré sa na Slovensku konajú po druhýkrát od 1. do 15. mája.
Od roku 1970 je 22. apríl Svetovým dňom Zeme. V ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa aktivity, zamerané v prospech našej planéty, rozšírili na celý týždeň už IV. ročníkom TÝŽDŇA PRE ZEM.
V rámci súťaže Stromu života vyhlásenej ku Dňu vody sa klub Fándlyho stromáci rozhodol monitorovať kyslý dážď v okolí našej ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Keď sme sa konečne dočkali zrážok, mohli sme merať ich pH. A skutočne sme namerali kyslý dážď.
Viete, čo je veterný mlyn? Povedané slovami odborníka je to zariadenie, ktoré dokáže premieňať energiu vetra na kinetickú energiu rotujúcich lopatiek.
Dňa 28. marca majú učitelia sviatok. Na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sme sa rozhodli podarovať im kvetinky z recyklovaného papiera. Postup bol jednoduchý. Z recyklovaného papiera sme si vystrihli kvietky, potom sme ich vymaľovali a nalepili na tiež vymaľované špajdle.
Jarné slniečko v každom z nás vyvoláva dobrú náladu, pozitívne myšlienky a nabáda nás k pracovnej aktivite. A tak v týchto pekných slnečných dňoch vidíme okolo seba čulý ruch jarného upratovania.
Po trojtýždňovej zastávke interaktívnej putovnej výstavy Svetový supermarket v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, sme mali možnosť stretnúť sa s Ing. Katarínou Hipšovou, ktorá je koordinátorkou projektu Svet v nákupnom košíku.
Naša Zš Juraja Fándlyho v Seredi je už niekoľko rokov zelenou školou. Aj preto sa od 5. ročníka vyučuje predmet Ekológia. Aby ste si nemysleli že na týchto hodinách len čítame z učebnice, chcem napísať o aktivitách ktoré robíme. Ako prvý sme vyrobili recyklovaný papier, ktorý sme neskôr vyfarbili, ozdobili a poslali do výmennej pošty Stromu života Deti deťom.
Posledný novembrový týždeň bol na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi venovaný aktivitám pre menej odpadu. Žiaci V.A triedy vyrábali vlastný recyklovaný papier, ktorý následne využili ako materiál pre výrobu vianočného pozdravu.

Stránky

Subscribe to Latest News