Základná škola Divín, Lúčna 8, Divín

Regionálne centrum: 
Zaježová / Zvolen
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Medzinárodné stretnutie v Slovinsku - Bled
5.6.2014 v rámci Svetového dňa životného prostredia CHKO Cerová vrchovina organizovala    už 12. ročník súťaže „Príroda okolo nás“. Tento rok sa súťaž konala v malebnom prostredí  pod zrúcaninami hradu Divín.
  Vo štvrtok 22.5.2014 bolo  v okolí našej základnej školy  rušnejšie ako inokedy.  Pracovnú náladu dotvárali rukavice, hrable, rýle, motyčky. V rámci projektu Zelených škôl sme spojili aj aktivity, ktoré pravidelne realizujeme na Deň Zeme.
V rámci projektu „Pomáhame vyrásť“ žiaci I. stupňa ZŠ Divín absolvovali 16.5.2013 výučbový program na tému VODA. Aktivity s deťmi realizovali lektorky zo Zelenej školy Katka Cesnaková a Ivka Gajdošová a využili našu učebňu v prírode.
 16.5.2013 v ZŠ Divín nebol obyčajný vyučovací deň. Naša škola zamerala svoje aktivity na rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti ekológie. Prišli k nám lektorky zo Zelenej školy.
Žiačky zo ZŠ Divín  boli od 3. 12. do 5. 12. vo Vzdelávacom centre Zaježová na zážitkovom učení o bylinkách. Miška, Peťka a Zuzka vedeli už čo-to o liečivých bylinkách. Okrem mnohýh aktivít sa  však naučili, že bylnkami sa dá krásne farbiť gáza a hodváb.
11. júna 2012 ani daždivé počasie neodradilo účastníkov exkurzie na Poľanu. Poďakovanie patrí organizátorom z Regionálneho centra programu Zelená škola. Počas turistiky sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o prirodzených procesoch v lese, o mŕtvom dreve, o CHKO Poľana.
11.5.2012 „ožili“ zrúcaniny Divínskeho hradu a Pánska záhrada pod hradom.
V dnešnej dobe nikomu netreba hovoriť, že najväčším problémom pre prírodu je odpad. Chceme mať čistý vzduch, čistú pôdu, aj vodu. Aj my, malí žiaci zo Základnej školy Divín, sa učíme triediť odpad, aby sme pomohli ochraňovať životné prostredie.
Každý človek by sa mal snažiť svojím konaním prispieť k zdravej a čistej planéte. Len zodpovedný prístup každého z nás pomôže naplniť tento cieľ.

Stránky

Subscribe to Latest News