Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok

Regionálne centrum: 
Košice

Články

Vyčistíme si Slovensko
Na základe rozhodnutia poroty a dohody medzi Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a sieťou environmentálne výchovných organizácií Špirála o koordinácii projektu HSBC Klimatická iniciatíva bol pre Špeciálnu základnú školu v Kežmarku schválený grant určený na realizáciu projektu „Chceme sa učiť v zelenej oáze“.
V rámci motivácie najaktívnejších žiakov v projekte Zelená škola sme sa pokúsili zorganizovať výlet do Vysokých Tatier. Aj vďaka ústretovosti vedenia školy sa podarilo tieto plány uskutočniť.
Vianoce – čas porozumenia, radosti, hojnosti a spokojnosti. Čas - keď aj tí najuponáhľanejší na chvíľu spomalia. Čas - keď všetky kroky sú nasmerované domov. Čas - ktorý všetci radi prežívajú s najbližšími a najmilšími.
Dňa 11.11.2010 o ôsmej ráno sa na školách žiakom začínalo bežné vyučovanie. Nedá sa to však povedať o našej škole. V ten deň sa u nás nerešpektovalo žiadne zvonenie, neučili nás učitelia, v ten deň nás prišla učiť naša príroda a detská prirodzená zvedavosť.
Subscribe to Latest News