Odborne učilište internátne, Haličská cesta č. 80, Lučenec

 wwwouilucenec.eu

Regionálne centrum: 
Zaježová / Zvolen
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

       Odborné učilište internátne na Haličskej ceste č. 80 v Lučenci, je v programe Zelená škola zapojené už piaty školský rok. Máme za sebou témy odpad, zeleň a ochrana životného prostredia a momentálne sa venujeme najviac téme vody.
Motto: Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. ( M. Gandhi)
Naša škola, Odborné učilište internátne v Lučenci, vzdeláva a vychováva žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na svoje budúce povolanie sa pripravujú žiaci v rôznych učebných odboroch.
Na OUI na Haličskej ceste v Lučenci v rámci projektu ,,Zelená škola“, sme sa už minulý školský rok začali starať aj o vtáctvo.
Kancelária programu Zelenej školy pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.2010) organizovala spoločné Dni otvorených dverí na Zelených školách, ktoré sa uskutočnili v týždni od 19. – 25. 4. 2010.

Stránky

Subscribe to Latest News