MŠ-Škultetyho, 29.augusta 392/2, Trebišov

Škultétyho 1031/26

Regionálne centrum: 
Košice
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Veveričky a Ježkovci v našej Zelenej materskej škole Škutétyho, alok. tr. na ul. 29. augusta v Trebišove sa na „Deň Vody“ pripravovali už niekoľko dní veľmi zodpovedne.Vymaľovali veľké dažďové kvapky, ktoré rozvešali po „ Eko-ploche“.
Subscribe to Latest News