Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica

Regionálne centrum: 
Zaježová / Zvolen
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Som veľmi rada, že sa konečne prebrala aj Banská Bystrica a do programu Zelená škola sa zapojila už prvá materská škola. Teší ma, že je to práve tá naša, Na Starej tehelni, materská škola Bzučo. O tom, že sa chceme o dva roky hrdiť titulom Zelená škola, svedčia aj prvé aktivity materskej školy. V mesiaci október sme zorganizovali už 14. ročník aktivity pod názvom Jesenné nápady.
Subscribe to Latest News