Materská škola, Budovateľská 8, Prešov

Regionálne centrum: 
Košice
Škola je držiteľom: 
Medzinárodný certifikát "Zelená škola"

Články

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, a s tým je úzko spätá separácia odpadu napr.
Materská škola Budovateľská 8 v Prešove v spolupráci s rodičmi organizuje 2x ročne zber papiera.
Naša MATERSKÁ ŠKOLA Budovateľská 8, Prešov má dvor aj veľkú záhradu.
Deň Zeme sme oslávili výstavkou originálnych výrobkov vytvorených z odpadového materiálu, ktoré deti zhotovili doma spolu so svojimi rodičmi, ale aj v MŠ s učiteľkami. Všetci si ich mohli pozrieť na školskom dvore.
Subscribe to Latest News