Týždeň aktivít ku Dňu vody.

„Voda je potrebná na prežitie...“ povedal šesťročný chlapec. A mal pravdu. V rozhovore na túto tému sa deti vyjadrovali o potrebe, šetrení a úžitkovosti vody.

Celý týždeň sa slovo „VODA“ skloňovalo v našej škole vo všetkých pádoch. Začal sa od nástenných informačných panelov, na ktorých získali informácie o vode nie len deti, ale aj rodičia a verejnosť. Pokračoval vychádzkami do prírody k rieke Nitre, kde sme porovnávali voľne tečúcu vodu so stojatou - s našim jazierkom. Pokusom sme zisťovali stav vôd : riečnej, stojatej, dažďovej a pitnej. Založili „ zeleninovú záhradku“, ktorú budeme polievať dažďovou vodou zachytenú do sudov. Zúčastnili sme sa podujatia, ktoré organizovali „Vodárne“ nášho mesta spojenú s info-stánkom a ochutnávkou pitnej vody z cisterny. Navštívili sme výstavu o Vode v Mini galérii v kine Mier spojenú s odborným výkladom lektorky environmentálnej výchovy, krátkym filmom a EKO-hrami. Ku koncu týždňa bolo pekné počasie a tak sme mohli uskutočniť okolo nášho jazierka na školskom dvore výstavku výtvarných prác našich detí pre rodičov, starých rodičov a verejnosť :-)

Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.
Týždeň aktivít ku Dňu vody.