Týždeň aktivít ku Dňu vody.

„Voda je potrebná na prežitie...“ povedal šesťročný chlapec. A mal pravdu. V rozhovore na túto tému sa deti vyjadrovali o potrebe, šetrení a úžitkovosti vody.

Celý týždeň sa slovo „VODA“ skloňovalo v našej škole vo všetkých pádoch. Začal sa od nástenných informačných panelov, na ktorých získali informácie o vode nie len deti, ale aj rodičia a verejnosť. Pokračoval vychádzkami do prírody k rieke Nitre, kde sme porovnávali voľne tečúcu vodu so stojatou - s našim jazierkom. Pokusom sme zisťovali stav vôd : riečnej, stojatej, dažďovej a pitnej. Založili „ zeleninovú záhradku“, ktorú budeme polievať dažďovou vodou zachytenú do sudov. Zúčastnili sme sa podujatia, ktoré organizovali „Vodárne“ nášho mesta spojenú s info-stánkom a ochutnávkou pitnej vody z cisterny. Navštívili sme výstavu o Vode v Mini galérii v kine Mier spojenú s odborným výkladom lektorky environmentálnej výchovy, krátkym filmom a EKO-hrami. Ku koncu týždňa bolo pekné počasie a tak sme mohli uskutočniť okolo nášho jazierka na školskom dvore výstavku výtvarných prác našich detí pre rodičov, starých rodičov a verejnosť :-)