Materská škola, Bitúnkova 6, Nové Zámky

Regionálne centrum: 
Bratislava

Články

Na základe kontinuálneho environmentálneho vzdelávania , ktoré som získala minulý rok v SEV Záježovej , som v našej triede založila „ pilotný“ environmentálny krúžok ENVIRÁČIK. Je to vlastne rozšírenie získaných vedomostí detí.
         To, že sa konečne začala akceptovať environmentálna výchova v školách je pre deti to najlepšie , čo môže byť.
            My sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období.
Je to kráľovstvo , kde nežijú králi ani princezné, ani zbrojnoši a rytieri , ale žil tam kedysi najväčší lietajúci vták Drop fúzatý. Jeho príbeh iste mnohí poznajú...
...a Zelené školy boli pri tom :-)
 Zimné obdobie je obdobie zábav, radosti a smiechu. Nebolo to iné ani v našej škole. Keď sa blížil detský karneval, zmenili sme pravidlá. Vyhlásili sme, že hľadáme top masku : 
Deň, keď mala sviatok naša Zem, prišli všetky deti i dospelí v „zelených tričkách.“

Stránky

Subscribe to Latest News