CZŠ A. Bernoláka, Andovská 4, Nové Zámky

Regionálne centrum: 
Bratislava

Články

V rámci Dňa otvorených dverí sa na našej škole konali rôzne aktivity pre budúcich prváčikov.
       Pes má jediný životný cieľ: venovať svoje srdce. J. R. Ackerley Týmto krásnym výrokom sa začína úvodná stránka novozámockého útulku (www.utulok.sk) pre opustené zvieratá a psy.
  Význam biopotravín Týždeň zdravia na našej škole sa niesol v znamení rôznych aktivít, ktoré mali za úlohu vzbudiť u detí a širokej verejnosti záujem o zdravý životný štýl.
Účasť našich žiakov na prednáške o nebeských telesách, vesmíre a Slnečnej sústave.
Aj naša Zelená škola sa v dňoch 7. a 8. októbra do školy vybrala pešo................
Aj v tomto školskom roku sa budeme snažiť v maximálnej miere včleniť aktivity ENV akčného plánu Zelenej školy do výchovno-vzdelávacieho programu CZŠ. Aktivity sa budú realizovať hlavne v oblasti prírodovedných predmetov, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a technickej výchovy.
Úžasné dopoludnie...
Dňa 17. marca 2010 sme sa zúčastnili na vyhodnotení okresného kola 57. ročníka súťaže Európa v škole. Vyhodnotenie sa konalo v priestoroch ZŠ na Hradnej ulici v Nových Zámkoch. V kategórii výtvarných prác bola naša škola vyhodnotená ako škola  s postupujúcou prácou na celoslovenské kolo. V 3. vekovej kategórii postúpila výtvarná práca žiačky 9.
Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského projektu EURÓPA v škole. Téma projektu sa vo veľkej miere dotýka tém medzinárodného environmentálneho projektu Zelená škola, ktorého členom sa v minulom školskom roku 2008-2009 stala aj naša škola.
Subscribe to Latest News