Súčasná škola v globálnych súvislostiach

Chcete začleniť rozvojovú problematiku do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl? Zapojte sa do projektu Súčasná škola v globálnych súvislostiach.

Čo v projekte ponúkame?

Dva intenzívne 3-dňové pobytové semináre vo Vzdelávacom centre Zaježová:

  • 4. – 6. 2. 2019 „Príbehy vecí“ – seminár zameraný na témy dennej spotreby vo svetle globálnych súvislostí a environmentálneho dopadu,
  • 18. – 20. 9. 2019 „Príbehy ľudí“ – interaktívny seminár zaoberajúci sa rovnosťou príležitostí, stereotypmi, predsudkami, diskrimináciou, toleranciou, detskou prácou, chudobou, dopadom svetového obchodu a rozvojovej pomoci na pôvodné národy a kultúru či novodobé otroctvo.
  • Webináre (január – október 2019) - online semináre ako priestor pre zdieľanie skúseností

Individuálny mentoring (január – október 2019) 8-mesačný individuálny rozvojový program učiteľa zameraný na podporu pedagogických zručností

Jednodňové workshopy na témy globálneho vzdelávania vo Zvolene (január – október 2019)

Pokiaľ vás táto ponuka zaujala, prihláste sa prostredníctvom registračného formulára. Registračný formulár je potrebné vyplniť do 30. novembra.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

Juraja Oravca / oravec@zivica.sk / +421949651515 

Obrazok-clanok-titulka: