Preberanie článkov pomocou RSS

Pomocou RSS môžete:

  • Sťahovať články z tejto stránky priamo do Vášho počítača. Potrebujete na to čítačku RSS správ.
  • Sťahovať hlavičky správ na Váš server a pomôcť tak šíreniu článkov z tejto stránky.

Viac o RSS sa dočítate napr. vo wikipédii.

Členenie RSS: