Žiadosť o záverečné hodnotenie v programe Zelená škola

Možnosť registrácie do záverečného hodnotenia na školský rok 2016/2017 bola uzatvorená.

Kedy sa do hodnotenia prihlásiť?

Možno váhate, či sa do hodnotenia prihlásiť. Hodnotiaca návšteva nie je kontrola ani inšpekcia. Jej hlavným cieľom je dať vám spätnú väzbu na cestu, ktorú ste prešli, prediskutovať s vami, čo sa vám darí a čo nie, pomenovať posuny a poradiť do ďalšej práce.

Pred prihlásením si zodpovedzte tieto otázky:

  • Máme fungujúce kolégium?
  • Vypracovali sme environmentálny audit?
  • Máme schválený environmentálny akčný plán kanceláriou Zelenej školy?
  • Monitorujeme plnenie aktivít?
  • Máme prepojenú výučbu s realizáciou akčného plánu?
  • Informujeme priebežne kolegov, žiakov, rodičov, verejnosť?
  • Máme zverejnený ekokódex?
  • Robíme zmeny participatívne?

Hodnotiace návštevy budú prebiehať od 4. mája do 4. júna. K tejto zmene oproti minulým rokom sme pristúpili preto, aby bolo hodnotenie ukončené do konca školského roku (do konca júna dostanete rozhodnutie o udelení ocenenia). Počítame s tým, že niektoré aktivity z EAP naplánované na máj-jún ešte nemusia byť realizované, resp. dokončené.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0917 353 532