Žiadosť o záverečné hodnotenie v programe Zelená škola

Možnosť registrácie do záverečného hodnotenia na školský rok 2016/2017 bola uzatvorená.

Kedy sa do hodnotenia prihlásiť?

Možno váhate, či sa do hodnotenia prihlásiť. Hodnotiaca návšteva nie je kontrola ani inšpekcia. Jej hlavným cieľom je dať vám spätnú väzbu na cestu, ktorú ste prešli, prediskutovať s vami, čo sa vám darí a čo nie, pomenovať posuny a poradiť do ďalšej práce.

Pred prihlásením si zodpovedzte tieto otázky:

  • Máme fungujúce kolégium?
  • Vypracovali sme environmentálny audit?
  • Máme schválený environmentálny akčný plán kanceláriou Zelenej školy?
  • Monitorujeme plnenie aktivít?
  • Máme prepojenú výučbu s realizáciou akčného plánu?
  • Informujeme priebežne kolegov, žiakov, rodičov, verejnosť?
  • Máme zverejnený ekokódex?
  • Robíme zmeny participatívne?

Ak stále váhate, pretože tento školský rok sa vám možno nedarilo všetko podľa environmentálneho akčného plánu, pozývame vás 15. marca 2021 o 16.30 na online konzultácie. Prihlasovanie je možné prostredníctvom tohto formulára.

Hodnotiace návštevy budú prebiehať na jar 2021, prípadne na jeseň 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0948 260 527