Dotazník

Tento dotazník vám pomôže predbežne overiť plnenie podmienok programu Zelená škola.  Výsledky dotazníka sú informatívne a nie sú záväzné.

Certifikát "Zelená škola"

Základné a stredné školy, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.

Certifikát "Zelená škola"

materské školy, špeciálne základné a školy 1. – 4. ročník, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0917 353 532

Ak boli výsledky vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 31. marca 2020 on-line žiadosť o hodnotenie.