Dotazník

Tento dotazník vám pomôže vyhodnotiť vašu doterajšiu prácu v programe Zelená škola. Obsahuje detailné kritéria, ktoré sledujú aj hodnotitelia počas hodnotiteľskej návštevy na školách. Výsledky dotazníka sú informatívne a nie sú záväzné.

Certifikát "Zelená škola"

Základné a stredné školy, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.

Certifikát "Zelená škola"

materské školy, špeciálne základné a školy 1. – 4. ročník, ktoré realizovali všetkých 7 krokov metodiky.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
markova@zivica.sk alebo 0915 221 474

Ak boli výsledky vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 31. marca 2019 on-line žiadosť o hodnotenie.