Záverečné hodnotenie

Školy zapojené do programu Zelená škola môžu za svoju prácu získať medzinárodný certifikát a vlajku. Tie škola dostáva na základe záverečného hodnotenia. Jeho cieľom je zistiť plnenie metodiky 7 krokov a úrovne participácie na škole. Školy, ktoré nepožiadajú o záverečné hodnotenie, nebudú v tomto školskom roku hodnotené.

Základné informácie o záverečnom hodnotení:

  • Žiadosti o hodnotenie prijímame v priebehu marca 2021 prostredníctvom on-line formulára, ktorý je zverejnený na našej stránke.
  • Do hodnotenia sa môže registrovať každá škola zapojená do programu v šk. roku 2020/2021, ktorá má schválený environmentálny akčný plán na dané certifikačné obdobie.
  • Hodnotenie škôl zapojených v programe nie je povinné.
  • Školy, ktorým sa nedarilo tak, ako by chceli, môžu požiadať o hodnotenie až v budúcom školskom roku. Podmienkou je schváliť si aktivity v environmentálnom akčnom pláne aj na ďalší školský rok.

Ak váhate, či sa prihlásiť do záverečného hodnotenia, zodpovedajte si nasledujúce otázky na predbežné overenie plnenia podmienok. 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktuje na
rabelyova@zivica.sk alebo 0948 260 527