Záverečné hodnotenie

Jednou zo súčastí programu Zelená škola je aj možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Za čiastočné splnenie 7 krokov je možné získať diplom „Na ceste k Zelenej škole", príp. škola, ktorá už získala certifikát a pokračuje v programe v novej prioritnej téme, môže získať ocenenie „Ste na správnej ceste".

Ak máte záujem získať niektoré z týchto ocenení v tomto školskom roku, určite čítajte ďalej.

Základné informácie o záverečnom hodnotení

 • Žiadosti o hodnotenie prijímame od 10. apríla do 10. mája 2014 prostredníctvom on-line formulára.
 • Hodnotenie škôl zapojených v programe nie je povinné.
 • O hodnotenie môžu požiadať všetky školy zapojené v programe v šk. roku 2013/2014, ktoré spĺňajú kritéria.
 • To, či škola spĺňa kritéria pre získanie niektorého z ocenení, môže zistiť prostredníctvom dotazníka.
 • Školy, ktoré sa registrujú do záverečného hodnotenia, musia mať schválený Environmentálny akčný plán.
 • Školy, ktorým sa nedarilo, tak ako by chceli, resp. si zvolili viacročné certifikačné obdobie a nemajú záujem o získanie diplomu, ocenenia ani certifikátu, môžu požiadať o hodnotenie až v budúcom školskom roku.
 • Školy, ktoré nepožiadajú o záverečné hodnotenie, nebudú v tomto školskom roku hodnotené.

Ako postupovať, ak chceme získať niektoré z ocenení?

 1. Vyplňte on-line dotazník, ktorý vám pomôže zistiť, či a ktoré ocenenie môžete získať.

 2. Ak boli výsledky vášho dotazníka pozitívne, vyplňte do 10. mája on-line Žiadosť o hodnotenie. Ak neviete, či máte žiadať o diplom, ocenenie alebo certifikát, prečítajte si inštrukcie v poslednej časti tohto textu.
  Dôležité - k žiadosti je potrebné priložiť 2 povinné prílohy: váš regionálnym centrom schválený Environmentálny akčný plán a prílohu vyplnenú riaditeľom/kou školy. Tieto dokumenty si v počítači, z ktorého budete zasielať žiadosť, pripravte skôr, ako ju začnete vypĺňať. Prílohu, ktorú má vyplniť riaditeľ/ka školy, si môžete stiahnuť tu.

 3. Po úspešnom odoslaní žiadosti bude koordinátor do 30 dní kontaktovaný hodnotiteľom za účelom dohodnutia dátumu hodnotiacej návštevy

 4. Prebehne hodnotiaca návšteva. O príprave na hodnotiacu návštevu a jej priebehu si môžete viac prečítať tu.

 5. O tom, či vaša škola má alebo nemá splnené požiadavky na niektoré z uvedených ocenení, rozhodne hodnotiaca návšteva a následne stretnutie Rady Zelenej školy. Výsledok hodnotenia vám bude oznámený v priebehu júla. Odovzdanie ocenenie prebehne na slávnostnej certifikácii v októbri 2014 alebo v prípade vašej neúčasti poštou.

 

INŠTRUKCIE - máme žiadať o diplom, certifikát alebo ocenenie?

 1. Ste nová škola a zadali ste si dvojročné certifikačné obdobie. V tomto prvom školskom roku ste aktívne pracovali a splnili ste aktivity v EAP naplánované na tento rok – požiadajte o Diplom „Na ceste k Zelenej škole“.

 2. Ste v programe zapojení druhý rok (alebo viac rokov), váš schválený EAP je zrealizovaný a splnili ste všetkých 7 krokov programu - požiadajte o Certifikát „Zelená škola“.

 3. Máte platný certifikát „Zelená škola“, ktorý ste získali v predchádzajúcom školskom roku a tento školský rok ste začali novým certifikačným obdobím (pribrali ste si novú tému). Máte splnené aktivity naplánované v EAP na tento školský rok - požiadajte o Ocenenie „Ste na správnej ceste“. UPOZORNENIE: Školy, ktoré získali v predchádzajúcom školskom roku certifikát „Zelená škola“, nemusia žiadať o toto ocenenie. Týmto školám platí ich certifikát 2 roky.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte na: kotkova@zivica.sk alebo 0915 221 474.

Komentáre